Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting.

Meer informatie

Over Henk Grob

Omdat het om mensen gaat. Het is moedig en krachtig om afscheid te nemen.

Verdieping in het omgaan met mensen is een van mijn persoonlijke drijfveren in mijn leven. In mijn werkzame leven als coach, counselor, trainer en de laatste jaren ook in het omgaan met mensen die afscheid nemen van het leven in het hospice. Echte interesse in en naar wat mensen beweegt, de inspiratie van waaruit mensen leven. Waarom zij doen wat zij doen.

Ik wil een metgezel zijn in uw laatste levensfase. Voor mij een harte-zaak. Dat doe ik door te luisteren en stil te zijn. U de gelegenheid te geven bij uzelf te verkennen wat voor u van wezenlijk belang is. Het gaat niet om antwoorden op vragen. Het gaat erom er gewoon te zijn. Te luisteren naar wat u op de laatste bladzijde van uw levensboek zou willen schrijven. Deelgenoot te zijn van uw laatste levensfase, waarin u kracht, moed en liefde laat zien om de ‘EIGEN’ weg te gaan. Afscheid nemen is waardevol. Het is moedig en krachtig.

Een ontmoeting van mens tot mens. Daarin wil ik er voor u zijn; open, kwetsbaar, ontvankelijk en ruimte gevend.

 

 

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50