Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting.

Meer informatie

Betekenisvolle en transcendente levenseinde-ervaringen

Levenseinde-ervaringen treden meestal op tijdens een helder bewustzijn en lijken krachtige, persoonlijke ervaringen te zijn met een grote betekenis voor degene die zoiets ervaart evenals voor betrokken familie, vrienden en zorgverleners. Transpersoonlijke levenseinde-ervaringen zijn van een zeer subtiele kwaliteit. Deze ervaringen lijken niet alleen de naderende dood aan te kondigen maar worden ook als troostrijk en geruststellend ervaren. Betekenisvolle levenseinde-ervaringen zijn van wezenlijke betekenis, in die zin dat zij de stervenden lijken aan te sporen om het geleefde leven af te ronden.

Transcendente levenseinde-ervaringen

 1. Visioenen van overleden familieleden of religieuze figuren die de stervende komen helpen tijdens hun stervensproces.
 2. Het in staat zijn om tussen verschillende realiteiten te switchen, vaak in een atmosfeer van liefde en licht.
 3. Coïncidenties of toevalligheden, ervaren door mensen die emotioneel betrokken zijn bij de stervende maar fysiek op afstand zitten.
 4. Andere, ongewone of transcendente fenomenen die op het moment van de dood plaats hebben, zoals een verandering van temperatuur in de kamer, klokken die stil staan en een subtiele gewaarwording van damp, wasem, mist of vormen rondom het lichaam.
 5. Opmerkelijk gedrag van katten, honden en vogels.
 6. Een ‘aanwezigheid’ in de kamer enige tijd nadat de dood is ingetreden, ervaren door naasten of zorgverleners.

 

Betekenisvolle levenseinde-ervaringen

 1. Een plotseling verlangen om zich te verzoenen met familieleden met wie de band verbroken was of om persoonlijke en familiezaken in orde te maken.
 2. Onverwachte heldere momenten bij personen die kort daarvoor nog verward of geheel of gedeeltelijk buiten bewustzijn waren, waardoor zij in staat zijn afscheid te nemen van degenen om hen heen.
 3. Het vermogen en de kracht om te wachten op de komst of het vertrek van betekenisvolle anderen voordat zij sterven.
 4. Intense dromen tijdens waak- of slaapmomenten die de betrokkene kunnen helpen om in het reine te komen met het geleefde leven.
 5. Een verlangen naar religieuze liederen, gebed en (voor)lezen uit heilige geschriften of poëzie.

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50