Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting.

Meer informatie

Corona: naar de IC of niet?

Het coronavirus zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Met name nu ouderen en kwetsbare mensen wordt gevraagd erover na te denken of zij wel of niet beademd willen worden op de intensive care in het geval zij besmet raken met het virus. Veel mensen vinden het moeilijk om over het levenseinde te praten. Toch is het goed om na te denken over zorg en behandeling bij het levenseinde.

Hieronder volgen 16 wetenswaardigheden en handreikingen die u mogelijk ondersteunen in uw denken over zorg en behandeling.

 1. Met een zwakke gezondheid door bijvoorbeeld hartproblemen, een longziekte, dementie of een opeenstapeling van ouderdomsklachten, heeft u meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door corona.
 2. Keuzes die u maakt hangen samen met wat voor u het leven betekenisvol maakt. Is zelfstandig thuiswonen belangrijk? Maakt een eventuele opname in een verpleeghuis uw leven minder zinvol? Welke beperkingen zijn voor u acceptabel?
 3. Bespreek met naasten en uw huisarts wat voor u belangrijk is. Benoem zo nodig iemand die namens u het woord kan doen mocht u iets overkomen. Zo kunnen zij overeenkomstig uw wensen handelen.
 4. Praten over het levenseinde kan helpen in het reine te komen met het geleefde leven. Ook voor toekomstige nabestaanden kunnen deze gesprekken van grote waarde zijn. Bespreek met uw naasten wat goed sterven voor u inhoudt. Samen stil staan bij sterven en dood kan een intieme en verbindende ervaring zijn.
 5. Als u besmet raakt met het coronavirus wilt u vanzelfsprekend de juiste behandeling. Bedenk dat een intensive care opname niet per se de beste behandeling is.
 6. Voor corona bestaat nog geen behandeling. Een opname op de intensive care biedt geen genezing maar ondersteunt de patiënt om zelf het virus te boven te komen.
 7. Voor ouderen en kwetsbare mensen betekent een intensive care opname een stressvolle en eenzame tijd.
 8. De kans om weer op hetzelfde niveau terug te komen is heel klein en het risico op overlijden is reëel. Patiënten, met een opname op de intensive care achter de rug, kunnen te maken krijgen met angsten, depressie, cognitieve achteruitgang en fysieke klachten.
 9. Als een huisarts denkt dat u corona heeft, dan zal hij of zij het gesprek met u aangaan over wat in uw situatie het beste is. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten wat voor u belangrijk is.
 10. Patiënten met corona kunnen thuis behandeld worden, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. Er ontstaan ook nieuwe initiatieven zoals speciale coronahospices in sommige hotelketens.
 11. In het ziekenhuis worden patiënten verzorgd door artsen en verpleegkundigen. Zij dragen beschermende kleding, een bril en een masker en zullen u zo min mogelijk aanraken. Afhankelijk van het gevoerde beleid mogen er bij een opname in het ziekenhuis geen naasten meer bij. Dat is voor de meeste mensen erg moeilijk. Sterven met corona in een ziekenhuis is eenzaam en ook voor naasten een traumatische ervaring.
 12. In het ziekenhuis kunt u zuurstof krijgen en worden klachten als pijn, benauwdheid en angst behandeld. Op de intensive care kunt u beademd worden. Via een sonde worden medicatie en voeding toegediend. De specialist in het ziekenhuis beslist en bespreekt met uw naasten of beademing wenselijk en zinvol is.
 13. Thuisblijven betekent dat er iemand bij u mag zijn. Ook thuis kunnen uw klachten worden behandeld met medicijnen. Als de verwachting bestaat dat u gaat overlijden en pijn en benauwdheid kunnen niet bestreden worden dan kan de huisarts ervoor zorgen dat u palliatieve sedatie krijgt. Het bewustzijn wordt dan zodanig verlaagd dat u geen last meer heeft van klachten.
 14. Er bestaat een kans dat u overlijdt door corona. De meeste mensen overlijden liever thuis met hun dierbaren om hen heen dan in het ziekenhuis.
 15. Het in wederzijdse nabijheid toegroeien naar het levenseinde helpt uw naasten het leven weer gemakkelijker op te pakken. Gevoelens van verbondenheid en dankbaarheid brengen vrede in het hart en kunnen naast gevoelens van gemis en verdriet bestaan.
 16. Mocht u besmet raken met het coronavirus bedenk dan wat er in uw hart en in uw hoofd omgaat wanneer het levenseinde nadert.

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50