Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting.

Meer informatie

Wat te doen als ik er niet kan zijn?

Als het, om wat voor een reden dan ook, onmogelijk is om tijd door te brengen met de stervende óf om op tijd aanwezig te zijn, dan doet dat niets af aan de verbondenheid die je kunt ervaren. Herinneringen worden deel van wie je bent en het is belangrijk om iets te vinden om tot een goede afronding te komen.

Hieronder volgen 10 handreikingen ter overweging tijdens het sterfbed of na het overlijden. Voel wat voor u passend is.

  1. Creëer een speciale plek waar u een kaars kunt branden, een gebed kunt uitspreken of dat te doen wat nodig is om wederzijdse nabijheid te ervaren en om afscheid te nemen.
  2. Schrijf een brief waarin u uitdrukking geeft aan wat nog wil worden uitgesproken. Ga ervan uit dat de ander open staat voor wat u te zeggen hebt.
  3. Is de persoon in kwestie inmiddels overleden, lees de brief voor bij een foto of in bijzijn van een ‘getuige’. U kunt ervoor kiezen daarna de brief ritueel te verbranden of te begraven.
  4. Zoek voor het ervaren van nabijheid en het nemen van afscheid de stilte op of ga de natuur in.
  5. Doe een goede daad en draag de spirituele kracht die daarvan uitgaat op aan het heil van de stervende/gestorvene.
  6. Bent u net te laat aan het sterfbed, troost u met de gedachte dat het de stervende is die zijn moment kiest om het leven los te laten.
  7. Begrafenis of crematie staan vaak centraal in het afscheid nemen respectievelijk het rouwproces. Sta uzelf toe uw gevoelens van rouw te delen met anderen in een sociaal rituele context.
  8. Bereid de lievelingsmaaltijd van een stervende en gebruik deze met familie of vrienden.
  9. Koop een speciale boom of struik die u in naam van de overledene plant.
  10. Merkt u dat u worstelt met gevoelens van rouw, praat er over met anderen of overweeg om contact op te nemen met een rouwbegeleider.

 

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50