Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting.

Meer informatie

Wat te doen bij de laatste zorg

Uw dierbare is overleden. De zorg voor de overledene, het gereedmaken, wassen en kleden voor het opbaren, was een taak van verzorgenden en verpleegkundigen maar wordt steeds vaker overgenomen door uitvaartondernemers. Ook u kunt die taak desgewenst op u nemen.

Hieronder volgen 14 handreikingen ter overweging. Voel wat u aankunt of aan wilt gaan bij de laatste zorg.

 1. Het verdient de voorkeur dat u heeft nagedacht over wat u wel of niet wilt doen na het overlijden van een dierbare.
 2. U kunt altijd op eerder genomen besluiten terugkomen: wel óf toch niet deelnemen aan de laatste zorg; wel óf niet uitvoeren van kleine handelingen als bijvoorbeeld, scheren, kappen, het aanbrengen van sierraden of make-up.
 3. Neem de tijd. Er is geen enkele haast om met de laatste zorg te beginnen. Ook na de laatste uitademing gebeurt er nog veel op de subtielere niveaus.
 4. Als u uw dierbare nog even wilt vasthouden, bij hem wilt zitten of liggen, dan is daar niets op tegen.
 5. Om te voorkomen dat de mond open zakt, kunt u een opgerolde handdoek onder de kin plaatsen. Zorgverleners zullen eventuele infuusnaalden of pleisters verwijderen.
 6. Na uren of dagen waken aan het sterfbed speelt vermoeidheid op. Voel zelf goed aan wat u wel of niet aan kunt.
 7. Denk vooraf na over beslissingen met betrekking tot te dragen kleding en andere persoonlijke zaken als sieraden, kunstgebit of bril.
 8. Niet altijd is afstemming tevoren mogelijk omdat het overlijden snel komt. Neem de tijd en maak, waar mogelijk, keuzes die in overeenstemming zijn met de gestorvene.
 9. Werd nog geen gebruik gemaakt van incontinentiemateriaal dan is dat nu het moment. De blaas kan nog vocht loslaten in de komende uren en dagen.
 10. Vertel de gestorvene tijdens de zorg wat u aan het doen bent.
 11. Laat de laatste zorg in een afgeschermde sfeer plaatsvinden zodat er niet zomaar mensen in en uit kunnen lopen. De laatste zorg respecteert de overledene én de dood.
 12. Olie, als afronding van de laatste zorg, de handen als ritueel van dank voor handen die een leven lang hebben gezorgd en gewerkt.
 13. Het kan zijn dat u zich tijdens de laatste zorg voelt opgenomen in een sfeer die het dagelijks bewustzijn overstijgt, een soort tijdloosheid. Het is belangrijk dat u na afloop een moment voor uzelf neemt, iets eet of drinkt en weer geleidelijk aan invoegt in het dagelijkse leven.
 14. Er zijn diverse manieren van opbaren. Informeer naar de mogelijkheden passend bij uw specifieke omstandigheden (tijd van het jaar, buitentemperatuur, type koeling, locatie, etc.). Of laat het over aan een uitvaartprofessional.

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50