Waarom het Tweeluik

Om de weg vrij te maken voor een nieuw verhaal over de laatste levensfase in onze samenleving publiceerden wij een tweeluik aan boekjes.

Het eerste deel betreft een boekje getiteld Sterven, tijd voor een ander verhaal en is geschreven door Ineke Visser. Het gaat over de gelaagdheid van het stervensproces. Het tweede boekje is getiteld ‘Het leven voltooien. Tien persoonlijke verhalen over de waarden van leven met sterven’. De bundel bevat verhalen over mensen die hun leven tot het einde toe hebben geleefd, opgetekend uit de monden van nabestaanden. Duidelijk wordt hoe mooi, wezenlijk en kostbaar de laatste fase kan zijn, zowel voor degene die gaat sterven als voor de nabije dierbaren.

De verhalen willen iets naast de verhalen zetten van hen die vinden dat hun leven voltooid is. ‘Voltooid’ in de betekenis die dit verzamelbegrip de laatste jaren heeft gekregen voor uitdrukkingen als klaar met leven, levensmoe en het vrijwillig of zelfgekozen levenseinde. Niet om deze mensen de mond te snoeren of hen van een betekenisvol leven te willen overtuigen, maar om Nederlanders de keuze voor een sterfbed – als diepmenselijke ervaring – niet te onthouden.

Beide boekjes verhalen over het kostbare en wezenlijke van deze diepmenselijke ervaring en gaan over intimiteit, verbondenheid en heling. Hoewel dit tweeluik bedoeld is als een pleidooi voor het ‘gewone’ sterven erkennen en respecteren wij andere keuzes als de unieke en persoonlijke vrijheid van ieder mens.

Naar de webshop

 

‘Langzaam ontdekt ze dat hij misschien trotser was op zijn dochter dan hij liet zien. Toen hij het leven kon loslaten, kon zij hem loslaten.’

Uit: Het leven Voltooien

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en één van de duiders

Waarom DREMPEL

Magazine over leven met sterven (2018/2019)

Om de lezer mee te nemen in de betekenisvolle ervaringen voor, tijdens en na het sterven, lanceerden wij dit eenmalige bewaarmagazine. Ter bemoediging en bekrachtiging in dit wonderbaarlijke gebeuren zodat angst voor sterven kan plaats maken voor hoop, heling en vertrouwen.

Ons magazine is met liefdevolle toewijding gemaakt. Het bevat geen advertenties, is rijk-geïllustreerd en telt meer dan 100 pagina’s met diepte-interviews o.a. met Astrid Joosten en longarts Sander de Hosson, met informatie over wat er gebeurt als iemand sterft, met portretten van families over hun gestorven dierbaren en spirituele tradities en rituelen. Renate Dorrestein zie het ooit: ‘Zonder verhalen zouden wij helemaal niets van onszelf begrijpen. Verhalen werken ordenend, bezwerend, ze geven ons een kans onze doden te eren, onze liefdes recht te doen, in het reine te komen met onze eigen sterfelijkheid.….’.

Naar de webshop

Reviews

docent

Sterven

De informatie is helder en overzichtelijk, en zet absoluut aan – zonder daarin sturend of dwingend over te komen! – tot nadenken, tot het inslaan van (eerder onbegaande) andere gedachtepaden over het einde van een leven en de invulling van die laatste periode. Dit boekje heeft mij in elk geval flink wat tips én informatie gegeven. Ik denk dan ook dat het mensen veel rust kan geven, en ook troost. Het kan als een soort leidraad dienen bij het beantwoorden van de vragen die door je heen razen op het moment dat je in een situatie terechtkomt waarbij je een stervende met al je liefde wilt bijstaan, of wanneer je zelf ernstig ziek bent….

van Nienke Weick

docent

Het leven voltooien

De verhalen lezen prettig en roepen stuk voor stuk een intieme, persoonlijke sfeer op: ik raakte al snel betrokken bij de beschreven personen en gebeurtenissen. En elk verhaal bracht wel iets bij me teweeg. Er zit ook een zekere humor in, prachtige anekdotes die het zware naar het “normale, alledaagse” trekken. Dat werkt heel fijn. Het is een mooi geheel.

van Nienke Weick

docent

In het licht van sterven

In één ademteug heb ik dit ontroerende en integere boek van Ineke Koedam, dat gaat over ervaringen en waarnemingen van hospicewerkers betreffende mensen die op de grens van leven en dood verkeren, uitgelezen. Het maakte me stil van binnen en bewust van een diep, innerlijk, spiritueel proces wat zich afspeelt bij een mens waarbij de dood aanstaande is. Het maakte me bewust van de werkelijke, waarachtige behoefte van de stervende mens, het maakte mij bewust van mijn eigen “zijn” in dit verband in de intieme nabijheid van een mens die stervende is, waarbij de communicatie op een geheel ander niveau plaatsvindt.

van Jeanet Koning

docent

Orgaandonatie

Een pareltje en een ‘must’ voor wie zich wil verdiepen in het thema orgaandonatie. Objectief, neutraal, oordeel loos en liefdevol geschreven met oog, oor en hart voor belanghebbenden en betrokkenen. Tegelijkertijd is het een nadrukkelijke uitnodiging om tot een eigen bewuste keuze te komen, vrij van maatschappelijk druk. Ineke Koedam laat zien dat iedere bewuste keuze respect verdient.

van Hans Peter

 Ontvangt u graag onze nieuwsbrief?

Te koop in onze webshop ons magazine DREMPEL, bestel hier Webshop