Waarom het Tweeluik

Om de weg vrij te maken voor een nieuw verhaal over de laatste levensfase in onze samenleving publiceerden wij een tweeluik aan boekjes.

Het eerste deel betreft een boekje getiteld Sterven, tijd voor een ander verhaal en is geschreven door Ineke Visser. Het gaat over de gelaagdheid van het stervensproces. Het tweede boekje is getiteld ‘Het leven voltooien. Tien persoonlijke verhalen over de waarden van leven met sterven’. De bundel bevat verhalen over mensen die hun leven tot het einde toe hebben geleefd, opgetekend uit de monden van nabestaanden. Duidelijk wordt hoe mooi, wezenlijk en kostbaar de laatste fase kan zijn, zowel voor degene die gaat sterven als voor de nabije dierbaren.

De verhalen willen iets naast de verhalen zetten van hen die vinden dat hun leven voltooid is. ‘Voltooid’ in de betekenis die dit verzamelbegrip de laatste jaren heeft gekregen voor uitdrukkingen als klaar met leven, levensmoe en het vrijwillig of zelfgekozen levenseinde. Niet om deze mensen de mond te snoeren of hen van een betekenisvol leven te willen overtuigen, maar om Nederlanders de keuze voor een sterfbed – als diepmenselijke ervaring – niet te onthouden.

Beide boekjes verhalen over het kostbare en wezenlijke van deze diepmenselijke ervaring en gaan over intimiteit, verbondenheid en heling. Hoewel dit tweeluik bedoeld is als een pleidooi voor het ‘gewone’ sterven erkennen en respecteren wij andere keuzes als de unieke en persoonlijke vrijheid van ieder mens.

Naar de webshop

 

‘Langzaam ontdekt ze dat hij misschien trotser was op zijn dochter dan hij liet zien. Toen hij het leven kon loslaten, kon zij hem loslaten.’

Uit: Het leven Voltooien

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en één van de duiders

Waarom DREMPEL

Magazine over leven met sterven (2018/2019)

Om de lezer mee te nemen in de betekenisvolle ervaringen voor, tijdens en na het sterven, lanceerden wij dit eenmalige bewaarmagazine. Ter bemoediging en bekrachtiging in dit wonderbaarlijke gebeuren zodat angst voor sterven kan plaats maken voor hoop, heling en vertrouwen.

Ons magazine is met liefdevolle toewijding gemaakt. Het bevat geen advertenties, is rijk-geïllustreerd en telt meer dan 100 pagina’s met diepte-interviews o.a. met Astrid Joosten en longarts Sander de Hosson, met informatie over wat er gebeurt als iemand sterft, met portretten van families over hun gestorven dierbaren en spirituele tradities en rituelen. Renate Dorrestein zie het ooit: ‘Zonder verhalen zouden wij helemaal niets van onszelf begrijpen. Verhalen werken ordenend, bezwerend, ze geven ons een kans onze doden te eren, onze liefdes recht te doen, in het reine te komen met onze eigen sterfelijkheid.….’.

Naar de webshop

Waarom ons Pleidooi Palliatief Verlof (2018) en onze Petitie (2020)

Omdat een samenleving die het stervensproces van mensen respecteert tijd en ruimte biedt om elkaar in de laatste levensfase nabij te zijn.

Wij beschouwen sterven als een kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens en zien het als onze taak om bij te dragen aan een positieve verandering in de stervenscultuur in Nederland. Vandaar ons initiatief om in Nederland te komen tot ‘palliatief verlof’ voor werknemers binnen bedrijven en organisaties. Dit houdt in dat een werknemer, met toestemming van de werkgever afwezig mag zijn om steun en aandacht te geven aan een naaste die gaat sterven. Het pleidooi voor ‘palliatief verlof’ is een belangrijk maatschappelijk antwoord op het grote belang dat er, in de allerlaatste fase van het leven, tijd en aandacht kan zijn voor wederzijdse nabijheid. Dit komt de gehele samenleving te goede.

Petitie ‘Meer aandacht nodig voor de laatste levensfase’ (2020)

De politiek moet meer en vooral bredere aandacht besteden aan de laatste levensfase en een actieve rol spelen om de kwaliteit van het levenseinde te waarborgen van de circa 150.000 mensen die jaarlijks overlijden. Het gaat daarbij om uiteenlopende aspecten, variërend van palliatieve zorg tot verlofregelingen voor nabestaanden.

Die oproep doen wij in 2020 (oktober) met het aanbieden van deze petitie aan de leden van de Vaste Commissie Volksgezondheid in de Tweede Kamer. De petitie gaat vergezeld van een bundel persoonlijke verhalen over mensen die hun leven tot het einde toe hebben geleefd en het boekje Sterven, tijd voor een ander verhaal.

 

 Ontvangt u graag onze nieuwsbrief?

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50