Als mensen hun sterven voelen naderen, kunnen er verschillende vragen bij hen opkomen. Hoe wil ik mijn leven afronden? Moet er een hindernis weggenomen worden om rustig te sterven? Wat draag ik met liefde over aan mijn naasten? Wat laat ik na?
Sommige van deze vragen vinden een antwoord in een gesprek. Maar soms zijn woorden moeilijk te vinden. Misschien heeft een stervende persoon nooit geleerd om zich met woorden te uiten. Maar het verlangen naar een goed levenseinde is er evengoed. In zulke situaties is het zinvol om andere vormen aan te reiken om de verlangens naar een goed levenseinde de ruimte te geven.

In twee verdiepingsdagen gaan we in op beeldende begeleiding en ritueelbegeleiding bij sterven. Het worden dagen van reflectie en bezinning waarin je jouw kunde om verfijnd af te stemmen op de stervende mens verdiept en oog krijgt voor uitingen van verlangen. Vanuit de Beeldende begeleiding en Ritueelbegeleiding krijg je andere benaderingen aangereikt om aan deze verlangens recht te doen.

Beeldende begeleiding is een vorm van zingevende zorg voor mensen die gaan sterven en hun naasten. “Het beeldende aspect” van deze vorm van begeleiden geeft als het ware een andere taal. Maar Beeldende begeleiding kenmerkt zich niet alleen door dit beeldende aspect, maar ook door de attitude van de begeleider.  We oefenen met stilte, open contact maken, durven wachten. Belangrijke vaardigheden om af te kunnen stemmen en een uitnodigende ruimte te creëren waarin de dingen zich kunnen ontvouwen. Ook krijg je deze dag handvatten om “het beeldende” vorm te geven in je eigen werkpraktijk.

Ritueelbegeleiding biedt stervenden en hun naasten een symbolische vorm om het afscheid bij overlijden gestalte te geven. Een ritueel helpt hen stil te staan bij wat van betekenis voor hen is. In de workshop leer je het basispatroon van elk ritueel, en manieren om samen met stervenden en hun naasten een persoonlijk ritueel vorm te geven. We oefenen met afstemming en een open luisterhouding en reflecteren op jouw rol: je bent instrument voor het kanaliseren van behoeften en gevoelens van de mensen die jouw hulp inroepen. Na deze dag kun je de principes van ritueelbegeleiding meenemen voor je eigen praktijk.

Karin Brandt verzorgt de verdiepingsdag Beeldende Begeleiding op zaterdag 1 juni 2019 en Carola Kruijswijk verzorgt de verdiepingsdag Ritueelbegeleiding op zaterdag 29 juni 2019.

Het is aan te bevelen beide dagen in samenhang te volgen. Ze kunnen echter ook los van elkaar worden gevolgd.

Locatie: Stille Wateren, Bloemendalsestraat 27, Amersfoort

Kosten: Euro 345 voor twee dagen (Euro 185 voor één dag)

Inschrijven

Bestel nu DREMPEL magazine over leven met sterven bestel vandaag