Comité van Aanbeveling

De leden van een Comité van Aanbeveling verbinden hun naam aan een initiatief dat zij van belang achten en dat zij een warm hart toedragen. Wij zijn verguld met de prominente figuren uit diverse geledingen van onze samenleving die wij mochten verwelkomen in ons Comité van Aanbeveling.

Ons comité bestaat uit?

Maarten Scholten

Huisarts en arts palliatieve zorg in Queenscourt Hospice, Southport (VK).

Machteld Huber

Voormalig huisarts en onderzoeker. Ontwikkelde het brede begrip Positieve Gezondheid, waarbij zingeving centraal staat. Oprichter van het Institute for Positive Health.

Ineke van der Ouderaa

Medeoprichter van onze stichting en ruim vier jaar lid van het bestuur met als aandachtsgebied merkopbouw, marketing. Initiator van DREMPEL magazine.

Dr. Els van Wijngaarden

Universitair hoofddocent Zingeving en Ethiek rond Ouder Worden en Sterven aan het RadboudUMC.

Els den Outer

12 november 1960  †25 februari 2020

In liefdevolle en dankbare herinnering.

Rudi Westendorp

Professor Ouderengeneeskunde Universiteit van Kopenhagen en Leiden. Auteur van de populair-wetenschappelijke bestseller ‘Oud worden, zonder het te zijn’.

Annemiek Schrijver

Radio- en televisiepresentator van o.a. De Verwondering en hoofdredacteur van het tijdschrift De Verwondering, een uitgave over geloof, spiritualiteit en zingeving.

Pim van Lommel

Oud-cardioloog, BDE-onderzoeker en auteur van het baanbrekende werk ‘Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring’.

Roukayya Oueslati

Docent islam en medische ethiek aan de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden). Onderzoeker naar palliatieve zorg bij niet-westerse migranten aan het LUMC i.s.m. Pharos.

Hans Stolp

Pastor en auteur van talrijke boeken over het esoterisch christendom en over sterven en dood.

Adelheid Roosen

Artistiek leider van theatergroep Zina & Adelheid | Female Economy.

Johannes Witteveen

12 juni 1921  †23 april 2019

In liefdevolle en dankbare herinnering.

Leo Fijen

Directeur Uitgeverij Adveniat, programmamaker en columnist verbonden aan KRO-NCRV.

Huub Oosterhuis

1 november 1933  †9 april 2023

In liefdevolle en dankbare herinnering.

Sander de Hosson

Longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Schrijft columns over het belang van goede kwaliteit van leven en sterven in de palliatieve fase.

Yvonne Veltman

Oud-voorzitter Bestuur Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland.

Ruben van Zwieten

Predikant/oprichter van De Nieuwe Poort, Zuidas. Adviseur: De Goldschmeding Foundation. Lid VUmc Fonds en de Monitoring Commissie Code Banken.

Casper H.J. van Eijck

Hoogleraar chirurgie, gespecialiseerd in behandeling van alvleesklierkanker, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Babs van den Bergh

Filosofe, weduwe van René Gude en auteur van het boek ‘Wat kan mij gebeuren?’

“Als arts in een Hospice zie ik dagelijks hoe belangrijk het is dat we met tijd en aandacht zorg leveren aan mensen in de laatste levensfase. Dat uitleg over wat sterven is, hoe dat eruit ziet en wat te verwachten tijdens de stervensfase, een essentieel onderdeel is van goede palliatieve zorg. Het werk van het Landelijk Expertisecentrum Sterven draagt hopelijk bij aan meer kennis en een natuurlijke verhouding tot  ons sterven.”

Maarten Scholten

Onze partners

Wij werken graag samen met al onze partners aan een groeiend bewustzijn rondom sterven.

Contact