Sterven en de dood worden steeds meer bespreekbaar in onze samenleving. Tal van initiatieven in het land dragen daaraan bij. Hier vindt u een selectie van nieuwsfeiten en activiteiten. Wij zijn natuurlijk verre van compleet maar plaatsen graag uit betrokkenheid wetenswaardigheden die, al dan niet zijdelings, raken aan onze missie.

 

docent

Nederlands Kanker Collectief

Samen voor een beter leven voor, met en na kanker. Nu morgen en in de toekomst. Op 17 november 2022 vond de kick-off meeting plaats. Doel daarvan was om gezamenlijk een brede maatschappelijke beweging te starten, die samen een Nederlandse Kankeragenda opstelt én uitvoert.

Initiatiefnemers van dit collectief zijn IKNL, KWF en NFK.

docent

Campagne Palliatieve Zorg

Op 15 november lanceert het ministerie van VWS een campagne over palliatieve zorg in samenwerking met PZNL.

Waarom een campagne?
De campagne kheeft als doel om ervoor te zorgen dat mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden en hun naasten informatie tot zich nemen over palliatieve zorg, zodat ze tijdig en voorbereid het gesprek kunnen voeren over hun wensen en behoeften (met elkaar en met zorgverleners).

Campagne insteek & doelgroepen
In de campagne staan drie mensen in de palliatieve fase centraal. Zij vertellen over hun situatie, de verschillende vormen van palliatieve zorg die ze krijgen en de kwaliteit van leven die het hen en hun naasten biedt in de laatste levensfase.

Meer over de campagne.

 

docent

Leaving Gracefully

Leaving Gracefully nodigt u uit om informatie te verzamelen en te reflecteren op een aantal vragen die relevant zijn voor uw laatste levensfase en overlijden. Hiervoor hebben de initiatiefnemers een pakket samengesteld dat een werkboek en informatieboek bevat.

‘Deze voorbereiding is wellicht een van de meest liefdevolle dingen die je kunt doen voor jezelf en de mensen die je achterlaat. Zij moeten namelijk alle praktische zaken regelen op de manier die jij wilt. Door het op een rij zetten van belangrijke zaken heb je de verantwoordelijkheid genomen om je leven af te ronden.’

Bezoek Leaving Gracefully

 

 

docent

Driedelige podcastserie

‘Aangekondigd Einde’ is de titel van de driedelige podcastserie van Silvia Bromet die Hospice Bardo vanaf 8 oktober uitbrengt.

Podcastmaker Silvia Bromet gaat de dood liever uit de weg. Als zij Christiaan Rhodius tegenkomt, snapt zij ook niet hoe hij zijn werk als arts in hospice Bardo kan uitoefenen en iedere dag stervende mensen begeleidt. Christiaan nodigt Silvia uit om met hem mee te lopen. Silvia, nieuwsgierig genoeg om op zijn aanbod in te gaan, stapt doodsbang Bardo binnen.

Luister via de trailer naar wat je vanaf 8 oktober kunt verwachten in Aangekondigd Einde.