Ons pleidooi

Palliatief verlof houdt in dat een werknemer, met toestemming van de werkgever, afwezig mag zijn om steun en aandacht te geven aan naaste die gaat sterven. Het is een belangrijk maatschappelijk antwoord op het grote belang dat er in de allerlaatste fase van het leven tijd en aandacht kan zijn voor wederzijdse nabijheid.

Hieronder treft u de inhoud van ons pleidooi aan, het position paper, het onderzoek en de veelgestelde vragen.

Lees alle informatie over ons Pleidooi Palliatief Verlof

Stand van zaken

Wij hebben brede steun gekregen voor ons pleidooi ‘Palliatief verlof’ bij belangrijke maatschappelijke organisaties en personen. Wij spraken en spreken met werkgevers-en werknemersorganisaties, met politieke partijen en overige organisaties. In juni overhandigden wij ons pleidooi aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Mariëtte Hamer. Wij hebben de SER gevraagd te onderzoeken hoe palliatief verlof binnen afzienbare tijd vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Het pleidooi werd positief ontvangen.

Wij houden u hier op de hoogte van gesprekken en resultaten van ons streven om palliatief verlof binnen onze samenleving georganiseerd te krijgen.

Onderzoeksresultaten

Het gerenommeerde onderzoeksbureau MarketResponse heeft in onze opdracht een landelijk representatief onderzoek naar Palliatief verlof gehouden. Opmerkelijke resultaten zijn:

86% vind palliatief verlof een goed idee

97% geeft aan het belangrijk te vinden om tijd met elkaar te besteden in de laatste levens fase

Sterven is, net als geboren worden, wezenlijk onderdeel van het leven. In onze moderne, geseculariseerde Westerse samenleving hebben mensen echter moeite met het gegeven dat sterven onderdeel van het leven is. Angst speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees meer feiten

Wat mensen ons vertelden:

Marga van Lennep Kernkamp:

Toen de moeder van Marga van Lennep Kernkamp (65) een zware beroerte kreeg, gaven de artsen haar nog twee dagen te leven. Het werden er uiteindelijk acht. Van Lennep Kernkamp wilde in die periode niets liever dan bij haar zijn. ‘Omdat we nog dingen tegen elkaar moesten uitspreken, maar ook gewoon om afscheid te nemen.’

Haar werkgever werd echter ‘ongelooflijk boos’ toen ze in die periode niet op haar werk verscheen. De acht vrije dagen moest ze als vakantieverlof opnemen – en een tijdje later werd haar contract niet verlengd.

Lees verder

‘Oh, dus je komt dan dus niet?’

De dood hoort bij het leven, maar het is niet vanzelfsprekend dat je weg kunt blijven van je werk als een naaste op sterven ligt. Terwijl dat wel zou moeten, betoogt het Landelijk Expertisecentrum Sterven. “Pas na een halfjaar had mijn manager door dat het een zware tijd was geweest.”

Lees verder

Steunt u ons pleidooi ook?

Wie ooit een stervensproces van nabij heeft meegemaakt, weet hoe intensief dat kan zijn en hoe het al het andere leven ‘on hold’ kan zetten. In het door SAMR uitgevoerde onderzoek werd door velen aangegeven dat men de ingrijpendheid van het stervensproces vooral heeft onderschat.

‘Je kunt het afscheid nooit meer over doen!’ 

Steun ook ons pleidooi

Publieksonderzoek stervensbegeleiding

SAMR heeft in mei 2018, in onze opdracht, een publieksonderzoek stervensbegeleiding uitgevoerd en vier relevante vragen met betrekking tot palliatief verlof gesteld. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.