Overheid en sterven

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in juni 2014 aan  ZonMw opdracht gegeven een Nationaal Programma Palliatieve Zorg te ontwikkelen. Het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is onderdeel van dit programma waartoe ook samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg  onderdeel zijn. De basisvisie van het programma is dat palliatieve zorg uitgaat van de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten, deel uitmaakt van de reguliere zorgverlening en zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. 

Met onze (geaccrediteerde) scholingen en activiteiten bereiden wij zorgprofessionals voor op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen langer thuis wonen en vaker thuis zullen sterven. Kennis van en inzicht in het proces van sterven, zijn helpend in het omgaan met sterven van hun patiënten, cliënten, gasten of bewoners.

Bestel nu onze Tweeluik inclusief het magazine DREMPEL #2 voor slechts € 22,50