flowers

Waarom wij er zijn

In onze Westerse samenleving is er veel onbekendheid met het proces van sterven waardoor er ongemak en angst is. Wij zijn er om op grote schaal kennis, wijsheid en ervaring beschikbaar te maken om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor iedere stervende. Dat doen we door inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces en door het bevorderen van kennis over sterven.

Voor wie

Wij richten ons op een ieder die wil (leren) omgaan met sterven voor zichzelf of om iemand anders bij te staan. Dat kan zijn als de naaste van iemand die met een levensbedreigende ziekte te maken krijgt, als vrijwilliger of beroepskracht in de terminale zorg, als zorgverlener in de medische wereld of als de hulpverlener die in 2020 over een zekere basiskennis stervensbegeleiding dient te beschikken. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing.

Onze verhalen

Iedere laatste zondag van de maand nieuwe artikelen, blogs, citaten en tips op onze site. Mis niets en meld u aan voor ons inspiratiebulletin.

Lees alle verhalen

Verruiming criteria euthanasie bij dementie

Onder de kop 'Regels voor euthanasie bij dementerenden verruimd' verscheen in de Volkskrant van 20 november 2020 het bericht waarin de Regionale Toetsingscommissies bekend maakten hun beoordelingscriteria voor artsen in de zogeheten Euthanasiecode op vier punten aan te passen. Zo...

Lees meer

Petitie ‘Meer aandacht nodig voor de laatste levensfase’

De politiek moet meer en vooral bredere aandacht besteden aan de laatste levensfase en een actieve rol spelen om de kwaliteit van het levenseinde te waarborgen van de circa 150.000 mensen die jaarlijks overlijden. Het gaat daarbij om uiteenlopende aspecten,...

Lees meer

Debat over voltooid leven ontneemt Nederlanders vrije keuze voor ‘gewoon’ sterfbed’

Het 'gewone' sterven moet veel meer aandacht krijgen van de politiek, zeker nu door de vergrijzing het aantal mensen dat overlijdt gaat toenemen. Op dit moment gaat de discussie te vaak over euthanasie en 'voltooid leven'. Gerard Beverdam, Den Haag ...

Lees meer

Wat wij doen

Wij geven aandacht aan sterven opdat sterven weer als een onderdeel van het leven wordt gezien. Wij doen dat met de jaarlijkse organisatie van de nationale Dag Aandacht voor Sterven op 24 mei en met een scala aan activiteiten gedurende het jaar.

Donateur worden?

Wij kunnen ons werk doen dankzij donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de stichting.

Doneren

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Bestel nu onze Tweeluik voor € 17,– en/of ons magazine DREMPEL, Webshop