Opleiding stervensbegeleider

De kern van onze academie is de geaccrediteerde Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau, deze opleiding leidt op tot stervensbegeleider. In deze intensive rusten wij uiteenlopende beroepsgroepen toe die te maken hebben met de begeleiding van stervenden.

Onze opleidingen

Docenten

docent

Ineke (Koedam) Visser

Ineke hield zich in de afgelopen 15 jaar bezig met sterven. Zij zat aan het sterfbed, nam waar hoe het stervensproces zich voltrekt en leerde van de stervende mens. Haar ruime ervaring in de zorg voor stervenden en hun naasten leidde tot een steeds groter aanbod aan scholing voor werkers in de terminale zorg. In 2009-2011 voerde zij namens de vooraanstaande neuropsychiater Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar ‘end-of-life-expierences’. Ineke is een veelgevraagd spreker en schrijft over sterven, het stervensproces en orgaandonatie.

‘Ik word geïnspireerd door het leven zelf dat me keer op keer aanzet het leven te omarmen met alle hoogte- en dieptepunten, met alle teleurstelling en succes. Vanuit mijn ervaring en achtergrond wil ik dienstbaar zijn aan het stervensproces en een bijdrage leveren aan verruiming van bewustzijn rondom sterven en dood’.

docent

Simone de Kuyper

Na een verlieservaring in haar naaste omgeving besloot Simone om in een hospice te gaan werken. Zeven jaar was zij coördinator in Hospice de Vier Vogels in Rotterdam. Het werd een leerzame periode en verdiepende levenservaring. Het scheppen van een rustige en ondersteunende omgeving voor de stervenden en hun families vormde het grootste deel van het werk. Hiervoor woonde zij een aantal jaren met haar gezin in het Verre Oosten en West Afrika. De ontmoeting met andere culturen en haar opleidingen op het gebied van psychologie en in de Taoïstische traditie geven een ruime blik en een flinke dosis mensenkennis.

‘Inzicht in het stervensproces en de dood brengt ons bij onze menselijkheid en alle facetten van het leven. Een bedding vormen waarin het mogelijk wordt dit inzicht te vergroten, is iets waar ik me graag mee bezig houd. Een bedding, met een helend klimaat waar ontwikkeling en groei kan plaatsvinden en ons bewustzijn zich verruimt. Het daarna ook praktisch maken in ons dagelijks leven is de kunst, die ons leven zo kan verrijken.’

docent

Marian van der Veen

Na een studie psychologie werd Marian in 2006 actief voor een hospice. Geïnspireerd door deze ervaringen startte ze een praktijk als ritueel begeleider bij afscheid. Sinds 2010 leidt ze haar eigen groepen op Het Moment, nu onderdeel van Docendo. Daarnaast geeft ze op uitnodiging gastcolleges en een nascholing stervensbegeleiding bij de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO. Nog altijd is zij actief voor een hospice waar ze levenseinde rituelen uitvoert en vrijwilligers opleidt. Marian deelde haar ervaringen met levenseinde rituelen in de publicatie ‘Ontstollend steen’ dat tot stand kwam in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek en de VPTZ (overkoepelende organisatie voor Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg).

‘Het verwondert mij steeds weer hoe iedere stervende een eigen vaak eenzame innerlijke reis maakt bij de afsluiting van het leven. Ik heb mogen ervaren hoe fijn het is om met persoonlijke rituelen deze reis mede richting te geven en eventueel te helpen met wat nog niet is opgeruimd of ingepakt. Zo dicht bij mogen zijn, brengt mijzelf naar de diepste essentie en de zin van mijn bestaan. Het heeft een verandering teweeg gebracht die nog steeds doorgaat.’

docent

Leonie Vogels

Leonie is psycholoog en heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg o.a. als directeur Thuiszorg en als coach van managers. Zij is de 60 gepasseerd en de laatste jaren steeds meer geboeid geraakt door het thema levenseinde. Mensen ervaren haar als een trainer en coach, die inspirerend, persoonlijk en ook pragmatisch is. Zij is goed in staat moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Haar oprechte verwondering en interesse zijn hierbij leidend. Als begeleider van de workshop CONTACT kan zij professionals motiveren om hun eigen rol in de laatste levensfase van hun patiënten te onderzoeken. Deelnemers aan de workshop hebben na afloop een bewuster en concreter beeld van hun eigen professionaliteit.

‘Goed sterven en een waardig afscheid, zijn belangrijk. Het is een betekenisvolle fase. We kennen het misschien wel van dichtbij, een situatie waarin het niet zo goed ging. En het sterven van je naasten blijft je altijd bij.’

 

docent

Ingrid Groot

Ingrid heeft als psycholoog, coach en trainer veel ervaring in het begeleiden van professionals (waaronder AIOS en medisch specialisten) die vragen tegenkomen in hun leven en werk. Doordat er in korte tijd veel dierbaren om haar heen stierven, kwamen daar ook steeds vaker vragen rondom sterven bij.

In de opleiding tot stervensbegeleider werd voor haar helder dat ze het vooral bijzonder vindt om professionals te ondersteunen in de vraag: wat heb ik nodig om als professional én als mens dicht bij de stervende te kunnen zijn. Als begeleider van de workshop CONTACT geeft zij professionals handvatten om meer hun eigen instrument te zijn in de laatste levensfase van hun patiënten.

‘Oog voor wat zich aan het oog onttrekt’.

docent

Inge Kroese

Inge is huisarts, coach en trainer. Ze heeft een holistische visie op gezondheid. Ze ziet het als een missie om de gezondheidszorg ervan te doordringen dat het werkelijke contact tussen patiënt en zorgverlener, maar ook tussen zorgverleners onderling, de basis is van alles. En dit start bij het werkelijk contact maken met jezelf als zorgprofessional. Ze traint zorgprofessionals in persoonlijke ontwikkeling. Als coach begeleidt ze mensen met vragen over persoonlijk leiderschap. De rode draad in haar werk is het verbinden van je hart met je hoofd.

 ‘Al vanaf de start van mijn studie ben ik geïntrigeerd door het werkelijk contact met de ander. In mijn werk ontmoet ik vaak de kwetsbaarheid van mensen, juist op het moment dat het contact er echt is. Ik vind het heel bijzonder dat ik patiënten in als hun kwetsbaarheid mag zien en begeleiden om tot de kern te komen, dat waar het werkelijk om draait. Op die momenten ben ik het meest gepassioneerd.’

docent

Onze studenten aan het woord

Anna Lannoye: ‘Naast de lesdagen die ik erg mooi en leerzaam vond heb ik ook veel plezier beleefd aan het lezen van boeken rondom dit thema. Er ging een wereld voor mij open. Ik werd echter vooral gelukkig van de gewijde sfeer die door Ineke en Simone, de docenten, werd gecreëerd tijdens de lesdagen; een sfeer van stilte, rust en onverdeelde aandacht waarmee ze eigenlijk vanaf dag 1 ons voorleefden hoe wij, deelnemers, zelf aanwezig kunnen zijn bij het sterfbed.’

 

Studiedag vrijwilligers terminale zorg

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven biedt organisaties in de terminale zorg één of meer studiedag(en) voor vrijwilligers aan die aansluit bij het bewustzijnsniveau van deze tijd waarbij de ontwikkeling van autonome kennis en wijsheid centraal staan.

Vrijwilligers leren zich te openen voor de gelaagdheid van het stervensproces, de belevingen en behoeften van stervenden te begrijpen en het stervensproces te duiden. Studiedagen kunnen zowel bij u in huis als op locatie worden verzorgd. Wij nodigen hospices, (terminale) thuiszorg organisaties en palliatieve units van instellingen en ziekenhuizen uit, contact met ons op te nemen wanneer behoefte aan scholing aan de orde is.

Deze dag kan mede mogelijk worden gemaakt in samenwerking met Monuta Helpt.

Stel hieronder uw vragen en dan doen wij u graag een passend voorstel.

    Dit formulier is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.