Opleiding stervensbegeleider

De kern van onze academie is de geaccrediteerde Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau, deze opleiding leidt op tot stervensbegeleider. In deze intensive rusten wij uiteenlopende beroepsgroepen toe die te maken hebben met de begeleiding van stervenden.

Onze opleidingen

Docenten

docent

Ineke Koedam

Ineke hield zich in de afgelopen 15 jaar bezig met sterven. Zij zat aan het sterfbed, nam waar hoe het stervensproces zich voltrekt en leerde van de stervende mens. Haar ruime ervaring in de zorg voor stervenden en hun naasten leidde tot een steeds groter aanbod aan scholing voor werkers in de terminale zorg. In 2009-2011 voerde zij namens de vooraanstaande neuropsychiater Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar ‘end-of-life-expierences’. Ineke is een veelgevraagd spreker en schrijft over sterven, het stervensproces en orgaandonatie.

‘Ik word geïnspireerd door het leven zelf dat me keer op keer aanzet het leven te omarmen met alle hoogte- en dieptepunten, met alle teleurstelling en succes. Vanuit mijn ervaring en achtergrond wil ik dienstbaar zijn aan het stervensproces en een bijdrage leveren aan verruiming van bewustzijn rondom sterven en dood’.

docent

Els den Outer

Haar opleidingen en werkervaringen in combinatie met haar eigen verlieservaringen en zelfonderzoek hebben haar gevormd. Dit maakte dat Els haar workshops in bewustwording ontwikkelde voor haar eigen praktijk. In 2011-2014 was ze verbonden aan de Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross waarvoor ze onder andere verantwoordelijk was voor het scholingsaanbod. Els is docent stervensbegeleiding.

‘Een maatschappij die de dood ontkent wordt oppervlakkig, richt zich op het uiterlijk en het tijdelijke. Hoe meer je durft te kijken naar het stervensproces hoe meer bewustzijn je brengt in de diepgang van het leven. Met al zijn facetten. Daar vind ik mijn bezieling om aandacht te vragen voor het sterven.’

Studiedag vrijwilligers terminale zorg

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven biedt organisaties in de terminale zorg één of meer studiedag(en) voor vrijwilligers aan die aansluit bij het bewustzijnsniveau van deze tijd waarbij de ontwikkeling van autonome kennis en wijsheid centraal staan.

Vrijwilligers leren zich te openen voor de gelaagdheid van het stervensproces, de belevingen en behoeften van stervenden te begrijpen en het stervensproces te duiden. Studiedagen kunnen zowel bij u in huis als op locatie worden verzorgd. Wij nodigen hospices, (terminale) thuiszorg organisaties en palliatieve units van instellingen en ziekenhuizen uit, contact met ons op te nemen wanneer behoefte aan scholing aan de orde is.

Deze dag kan mede mogelijk worden gemaakt in samenwerking met Monuta Helpt.

Stel hieronder uw vragen en dan doen wij u graag een passend voorstel.

Bestel nu DREMPEL magazine over leven met sterven bestel vandaag