Opleiding stervensbegeleider

De kern van onze academie is de geaccrediteerde Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau, deze opleiding leidt op tot stervensbegeleider. In deze intensive rusten wij uiteenlopende beroepsgroepen toe die te maken hebben met de begeleiding van stervenden.

Onze opleidingen

Docenten

docent

Ineke Koedam

Ineke hield zich in de afgelopen 15 jaar bezig met sterven. Zij zat aan het sterfbed, nam waar hoe het stervensproces zich voltrekt en leerde van de stervende mens. Haar ruime ervaring in de zorg voor stervenden en hun naasten leidde tot een steeds groter aanbod aan scholing voor werkers in de terminale zorg. In 2009-2011 voerde zij namens de vooraanstaande neuropsychiater Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar ‘end-of-life-expierences’. Ineke is een veelgevraagd spreker en schrijft over sterven, het stervensproces en orgaandonatie.

‘Ik word geïnspireerd door het leven zelf dat me keer op keer aanzet het leven te omarmen met alle hoogte- en dieptepunten, met alle teleurstelling en succes. Vanuit mijn ervaring en achtergrond wil ik dienstbaar zijn aan het stervensproces en een bijdrage leveren aan verruiming van bewustzijn rondom sterven en dood’.

docent

Simone de Kuyper

Na een verlieservaring in haar naaste omgeving besloot Simone om in een hospice te gaan werken. Zeven jaar was zij coördinator in Hospice de Vier Vogels in Rotterdam. Het werd een leerzame periode en verdiepende levenservaring. Het scheppen van een rustige en ondersteunende omgeving voor de stervenden en hun families vormde het grootste deel van het werk. Hiervoor woonde zij een aantal jaren met haar gezin in het Verre Oosten en West Afrika. De ontmoeting met andere culturen en haar opleidingen op het gebied van psychologie en in de Taoïstische traditie geven een ruime blik en een flinke dosis mensenkennis.

‘Inzicht in het stervensproces en de dood brengt ons bij onze menselijkheid en alle facetten van het leven. Een bedding vormen waarin het mogelijk wordt dit inzicht te vergroten, is iets waar ik me graag mee bezig houd. Een bedding, met een helend klimaat waar ontwikkeling en groei kan plaatsvinden en ons bewustzijn zich verruimt. Het daarna ook praktisch maken in ons dagelijks leven is de kunst, die ons leven zo kan verrijken.’

docent

Hilda Zuidam

Hilda kwam van jongs af aan veelvuldig in aanraking met sterven om haar heen, waardoor ze dan al een diep innerlijk weten heeft dat sterven een natuurlijk onderdeel van het leven is. Ze realiseert zich dat elk mens een eigen (eerste) ervaring met het stervensproces heeft. Als medeoprichter van Stichting Het Bezinningshuis biedt ze ruimte voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten om stil te staan bij een naderend levenseinde. Haar ervaring als begeleidingskundige én docent zet ze in om vanuit een verwonderend ‘niet weten’ de uniciteit van de ander te zien en hen te begeleiden in het pad dat zij te gaan hebben.

‘Een periode mee mogen bewegen met iemands levenspad dat eindig is, maakt mij dankbaar en nederig. Elke dag te mogen leren van het leven, waar sterven een deel van uitmaakt, vervult mij met liefde. We zijn elkaars leermeesters en spiegels. Spiegels van de ziel.’

docent

Onze studenten aan het woord

Student Monica: ‘De kennis en ervaring die aanwezig is bij de opleiding Intensive Omgaan met sterven is van hoge kwaliteit. De expertise waarmee de docenten Ineke Koedam en Els den Outer de gevoelsmaterie, horende bij het grensgebied van leven en dood, vertalen naar begrijpbare en functionele lesstof, is uitzonderlijk. Dit leerproces gun je iedereen in onze samenleving.’

Student Aukje: ´Voor jullie persoonlijke manier van lesgeven met een houding van respect, zonder het gevoel te geven dat er iets moet of het juiste is, en tegelijkertijd de regie geheel in handen houdend, maak ik een diepe buiging. Dit spiegelen in jullie zijn, dit voorleven biedt veel vertrouwen en inzicht in de rol van hoe je houding kan zijn en kunt begeleiden bij het sterven. Dankjewel Ineke Koedam en Els den Outer!

Student Anne Marie: ‘Iedere opleidingsdag heb ik als boeiend en verdiepend ervaren. Wat mij vooral heeft geraakt is de manier waarop het materiaal door jullie beiden, Ineke Koedam en Els den Outer werd gebracht. Wat door jullie werd uitgedragen kreeg direct vorm in jullie persoonlijke houding en interactie met ons, studenten.’

Studiedag vrijwilligers terminale zorg

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven biedt organisaties in de terminale zorg één of meer studiedag(en) voor vrijwilligers aan die aansluit bij het bewustzijnsniveau van deze tijd waarbij de ontwikkeling van autonome kennis en wijsheid centraal staan.

Vrijwilligers leren zich te openen voor de gelaagdheid van het stervensproces, de belevingen en behoeften van stervenden te begrijpen en het stervensproces te duiden. Studiedagen kunnen zowel bij u in huis als op locatie worden verzorgd. Wij nodigen hospices, (terminale) thuiszorg organisaties en palliatieve units van instellingen en ziekenhuizen uit, contact met ons op te nemen wanneer behoefte aan scholing aan de orde is.

Deze dag kan mede mogelijk worden gemaakt in samenwerking met Monuta Helpt.

Stel hieronder uw vragen en dan doen wij u graag een passend voorstel.

Bestel nu DREMPEL magazine over leven met sterven bestel vandaag