Academie

Binnen onze Academie bieden wij scholing aan voor wie kennis en innerlijke wijsheid wil ontwikkelen over de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale aspecten van het proces van sterven. Onze docenten creëren een bedding waarin studenten hun eigen visie op sterven kunnen ontwikkelen en hun plek kunnen innemen aan het sterfbed. Onze Academie en onze docenten zijn gecertificeerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De kern van onze academie is de geaccrediteerde Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau, deze opleiding leidt op tot stervensbegeleider. In deze intensive rusten wij uiteenlopende beroepsgroepen toe die te maken hebben met de begeleiding van stervenden.

Onze opleidingen

Opleiding levenseinde rituelen

 

4-daagse specialisatie

Datum: start 5 oktober 2024

 

Na afronding van deze specialisatie heeft u meer gereedschappen om voor te gaan in levenseinde-rituelen die het stervensproces ondersteunen en verlichten.

Meer informatie

‘Omgaan met Sterven’

Intensive op Post-HBO niveau

 

 

1, 2 en 5 oktober 2024 VOL

In de 9 maanden durende opleiding ‘Omgaan met Sterven’ wordt u intensief voorbereid op de begeleiding van stervenden vanuit de visie dat uzelf uw eigen instrument bent.

Meer informatie

De gelaagdheid van sterven leren kennen

Workshop

Datum: 12 oktober 2024

 

Maak kennis met de Zeven-lagen theorie® en vergroot jouw kennis over het proces van sterven.

Meer informatie

Bewust Stoppen met eten en drink (BSTED)

Workshop

Datum: 1 november 2024

Kan ‘bewust stoppen met een eten en drinken’ een waardig levenseinde zijn? Doe mee en raak vertrouwd met dit proces, dat toenemend in de belangstelling staat.

Meer informatie

Docenten

docent

Ineke (Koedam) Visser

Ineke hield zich in de afgelopen 20 jaar bezig met sterven. Zij zat aan het sterfbed, nam waar hoe het stervensproces zich voltrekt en leerde van de stervende mens. Haar ruime ervaring in de zorg voor stervenden en hun naasten leidde tot een steeds groter aanbod aan scholing voor werkers in de terminale zorg. In 2009-2011 voerde zij namens de vooraanstaande neuropsychiater Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar ‘end-of-life-expierences’. Ineke is een veelgevraagd spreker en schrijft over sterven, het stervensproces en orgaandonatie.

‘Ik word geïnspireerd door het leven zelf dat me keer op keer aanzet het leven te omarmen met alle hoogte- en dieptepunten, met alle teleurstelling en succes. Vanuit mijn ervaring en achtergrond wil ik dienstbaar zijn aan het stervensproces en een bijdrage leveren aan verruiming van bewustzijn rondom sterven en dood’.

docent

Simone de Kuyper

Na een verlieservaring in haar naaste omgeving besloot Simone om in een hospice te gaan werken. Zeven jaar was zij coördinator in Hospice de Vier Vogels in Rotterdam. Het werd een leerzame periode en verdiepende levenservaring. Het scheppen van een rustige en ondersteunende omgeving voor de stervenden en hun families vormde het grootste deel van het werk. Hiervoor woonde zij een aantal jaren met haar gezin in het Verre Oosten en West Afrika. De ontmoeting met andere culturen en haar opleidingen op het gebied van psychologie en in de Taoïstische traditie geven een ruime blik en een flinke dosis mensenkennis.

‘Inzicht in het stervensproces en de dood brengt ons bij onze menselijkheid en alle facetten van het leven. Een bedding vormen waarin het mogelijk wordt dit inzicht te vergroten, is iets waar ik me graag mee bezig houd. Een bedding, met een helend klimaat waar ontwikkeling en groei kan plaatsvinden en ons bewustzijn zich verruimt. Het daarna ook praktisch maken in ons dagelijks leven is de kunst, die ons leven zo kan verrijken.’

docent

Marian van der Veen

Na een studie psychologie werd Marian in 2006 actief voor een hospice. Geïnspireerd door deze ervaringen startte ze een praktijk voor rituele begeleiding bij afscheid en leidde groepen op bij Het Moment, nu onderdeel van Docendo. Daarnaast gaf ze gastcolleges en nascholing bij de Academie Integrale Menswetenschappen SPSO en op dit moment bij Academie voor Geesteswetenschappen. Nog altijd is zij actief voor een hospice waar ze levenseinde rituelen uitvoert en vrijwilligers opleidt. Marian deelde haar ervaringen met levenseinde rituelen in de publicatie ‘Ontstollend steen’ dat tot stand kwam in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek en de VPTZ (overkoepelende organisatie voor Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg).

Het verwondert mij steeds weer hoe iedere stervende een eigen vaak eenzame innerlijke reis maakt bij de afsluiting van het leven. Ik heb mogen ervaren hoe fijn het is om met persoonlijke rituelen deze reis mede richting te geven en eventueel te helpen met wat nog niet is opgeruimd of ingepakt. Zo dicht bij mogen zijn, brengt mijzelf naar de diepste essentie en de zin van mijn bestaan. Het heeft een ontwikkeling teweeg gebracht die nog steeds doorgaat.’

docent

Jacomien Marinussen

Sinds de opleiding tot A verpleegkundige in 1980 is Jacomien geboeid en geïnteresseerd in het omgaan met sterven, lijden, verlies en rouw. Welke plaats heeft sterven in ons leven? Wat is onze houding naar het sterven? Wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Hoe verhouden wij ons – als zorgverlener, als mens – tot onze eigen dood? Deze vragen houden haar bezig en geeft zij vorm in trainingen, gesprekken en ontmoetingen. In ieders leven is altijd lijden: dit accepteren en hierin meebewegen is voor Jacomien een thema. Jacomien heeft, na het volgen van de HBOV, jaren gewerkt als manager in de thuiszorg. Na opleidingen over sterven en rouw gevolgd te hebben, werkte zij ruim 10 jaar als coördinator in Hospice Het Clarahofje in Goes. Nu werkt zij als ZZP-er in sterven, verlies en rouw.

‘Mijn persoonlijke zoektocht naar wie ik ben en wat mijn werkelijke verlangen is, is voor mij verbonden met het mystieke stervensproces en de dood, zoals dat tot uitdrukking komt in de uitspraak van Kahlil Gibran:”Want leven en dood zijn één, zoals de rivier en de zee een zijn”. Het brengt mij bij het wezenlijke in mijn leven. Dit is geen gemakkelijk proces want het confronteert mij met mijn angsten, mijn verdriet, mijn pijn. Hier de verbinding mee aangaan en van hieruit de verbinding zoeken met de ander is voor mij de essentie.’

docent

Ria Weyens

Na haar studie religiewetenschappen in Leuven heeft Ria onder andere een contemplatieve ashram in Zuid-India mede-opgericht en vijf jaar geleid. Daarna werkte zij in het internationaal christelijk meditatiecentrum in Londen. In Engeland volgde zij een boeddhistisch geïnspireerde psychotherapeutische opleiding en in Utrecht een basistraining in de Zijnsoriëntatie. Zij geeft retraites in meditatie en contemplatieve levenskunst vanuit een mystiek christelijke en boeddhistische inspiratie.

‘Als een mens onvoorbereid op zijn sterfbed ligt, staat hij opeens voor de afgrond van het onbekende. Er is geen houvast meer. Dit roept verwarring op en eenzaamheid, twijfel en angst. Het kan ook anders. Als we nu al bewust leren omgaan met de afgrond van het onbekende, met angst en machteloosheid kan dit ons helpen om ‘het grote sterven’ met meer rust en vertrouwen te doorleven. ‘Laat ons niet wachten tot we op ons sterfbed liggen om het onvergankelijke leven in onszelf te ontdekken’ schreef Kübler-Ross op het einde van haar leven. Hiermee beschrijft ze een universele wijsheid die ik in alle grote tradities terugvind en die mij blijft boeien. Namelijk de paradoxale maar ook bevrijdende wijsheid van leren sterven voor je doodgaat… om ten volle te leven.’

docent

Leonie Vogels

Leonie is psycholoog en heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg o.a. als directeur Thuiszorg en als coach van managers. Zij is de 60 gepasseerd en de laatste jaren steeds meer geboeid geraakt door het thema levenseinde. Mensen ervaren haar als een trainer en coach, die inspirerend, persoonlijk en ook pragmatisch is. Zij is goed in staat moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Haar oprechte verwondering en interesse zijn hierbij leidend. Als begeleider van de workshop CONTACT kan zij professionals motiveren om hun eigen rol in de laatste levensfase van hun patiënten te onderzoeken. Deelnemers aan de workshop hebben na afloop een bewuster en concreter beeld van hun eigen professionaliteit.

‘Goed sterven en een waardig afscheid, zijn belangrijk. Het is een betekenisvolle fase. We kennen het misschien wel van dichtbij, een situatie waarin het niet zo goed ging. En het sterven van je naasten blijft je altijd bij.’

docent

Onze studenten aan het woord

Anna Lannoye: ‘Naast de lesdagen die ik erg mooi en leerzaam vond heb ik ook veel plezier beleefd aan het lezen van boeken rondom dit thema. Er ging een wereld voor mij open. Ik werd echter vooral gelukkig van de gewijde sfeer die door Ineke en Simone, de docenten, werd gecreëerd tijdens de lesdagen; een sfeer van stilte, rust en onverdeelde aandacht waarmee ze eigenlijk vanaf dag 1 ons voorleefden hoe wij, deelnemers, zelf aanwezig kunnen zijn bij het sterfbed.’

Winde Hendrickx: De rust die bij Ineke en Simon aanwezig is, zo verschillend van elkaar en toch ook weer niet. Zij waren een bedding, getuigen van ons leerproces en een mooi klankbord. Dat zij erin slaagden die veilige bedding er steeds te laten zijn, daar heb ik veel respect voor. Ik hoop dat Ineke en Simone nog veel mensen mogen verrijken met deze mooie opleiding opdat we met steeds meer mensen terug kunnen naar hoe we het leven in zijn geheel kunnen aannemen.

Petra de Kruijk: Ik wil mijn diepe waardering en dankbaarheid uitspreken voor de steun en begeleiding van Ineke en Simone over de afgelopen maanden. Jullie warmte en vriendelijkheid hebben voor mij een veilige en ondersteunde omgeving gecreëerd waarin ik mij kon ontplooien. De kennis die ik heb opgedaan van Simone en Ineke zal een onschatbare bron van begeleiding en inspiratie zijn in mijn verdere reis als stervensbegeleider. Mijn dank daarvoor is groot.

In-company scholing vrijwilligers terminale zorg

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven biedt aan organisaties in de terminale palliatieve zorg uiteenlopende scholingsmogelijkheden aan voor vrijwilligers en zorgprofessionals waarbij de ontwikkeling van autonome kennis en wijsheid centraal staan.

Onze scholingen stellen uw vrijwilligers en zorgprofessionals in staat om – ongeacht hun kennis en ervaring – dieper door te dringen in het proces van sterven. Zo kunnen zij cliënten, gasten en bewoners, (nog) beter nabij zijn. Onze scholingen kunnen zowel bij u in huis als op locatie worden verzorgd. Wij nodigen hospices, (terminale) thuiszorg organisaties en palliatieve units van instellingen en ziekenhuizen uit, contact met ons op te nemen wanneer er belangstelling voor of behoefte aan scholing is.

‘Wat een mooie workshop ‘Omgaan met (over)lijden’, is het geworden met onze grote groep medewerkers van het Veerhuis. We horen positieve reacties terug, over de diepgang, de veiligheid, en over de persoonlijke reacties die Ineke Visser gaf op de individuele verhalen. Diep onder de indruk van de openheid en waarachtigheid die daardoor ontstonden. Volgens sommigen had het langer mogen duren, omdat iedereen wel zijn/haar eerste ervaring met sterven wilde delen in zo’n sfeer.’

Wies Klerks namens scholingscommissie, Hospice Veerhuis Amsterdam.

Vragen over onze opleidingen en academie, neem gerust contact met ons op! We zijn graag met jullie in contact!

Telefonisch kan natuurlijk ook:  085 76 09 850 of mail naar academie@landelijkexpertisecentrumsterven.nl

    Dit formulier is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.