Intensive

‘Omgaan met sterven’ 2024/25

De opleiding

In de Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau wordt u intensief voorbereid op de begeleiding van stervenden vanuit de visie dat uzelf uw eigen instrument bent. Verbinding met en verdieping in het eigen proces zijn daarbij uitgangspunt. Onze opleiding tot stervensbegeleider rust op twee pijlers: begrip en bewustzijn (zie voor een volledige omschrijving de StudieWijzer in de footer op onze website).

Aan het eind van dit opleidingstraject bent u zich bewust van de gelaagdheid van het stervensproces, heeft u niet alleen een eigen visie op en autonome kennis ontwikkeld over sterven en dood maar heeft u ook handvatten om dienstbaar te kunnen zijn aan het proces van sterven.

Uw aanmelding is definitief na inschrijving, bevestiging en ontvangst van de aanbetaling van € 400. Meer informatie over onze betalingsvoorwaarden vindt u in onze algemene voorwaarden.

Drie startmomenten in 2024 op dinsdag, woensdag en zaterdag.

Dinsdag, Amersfoort

1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei, 24 juni

Woensdag, Amersfoort [VOL]

2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei en 25 juni

Zaterdag, Hoogland

5 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari, 8 februari, 8  maart, 12 april, 10 mei, 28 juni

De opleidingsdagen zijn van 10.00 tot 16.30 uur

Docenten

Ineke Visser (hoofddocent), Simone de Kuyper en Jacomien Marinussen

Locaties

De Pastorie, Kerklaan 22, Hoogland (zaterdag), Bergkerk, A. Kuyperlaan 2, Amersfoort (dinsdag en woensdag)

Kosten

€ 2.365,– incl. koffie, thee, lunch en materiaal

Informatie en aanmelden:

Heeft u vragen neem dan contact op met onderstaand mailadres.  Aanmelden kan via datzelfde mailadres of via het contactformulier, hieronder.

academie@landelijkexpertisecentrumsterven.nl

Aanmelden

Aanmelden kan ook via mail: academie@landelijkexpertisecentrumsterven.nl

    Dit formulier is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.