Over ons

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. (Maya Angelou)

Algemene informatie

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is een stichting zonder winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vrouwen achter de stichting zijn allen gepassioneerd in hun dienstbaarheid aan het leven. Met realisme en zachtmoedigheid werken zij gestaag aan de intenties zoals hier verwoord. Vanuit innerlijke bezieling en gedreven door de noodzaak en behoefte die zij zien in onze Westerse wereld vormen zij samen de inspirerende kracht achter dit initiatief.

Wat wij willen doen & willen bereiken

  • Mogelijk maken dat vrijwilligers, beroepskrachten en naasten, op een natuurlijke manier met sterven omgaan.
  • Bevorderen van autonome kennis en innerlijke wijsheid over sterven.
  • Creëren van meer begrip en openheid voor de beleving en behoeften van stervenden.
  • Bijdragen aan verdieping van inzicht rondom sterven en dood.
  • Bijdragen aan vermindering van (collectieve) angst voor de dood.
  • Bijdragen aan een samenleving die aanvaardt dat sterven onderdeel is van het leven.
  • Streven naar een stervenscultuur in Nederland gebaseerd op inzicht en vertrouwen.

Onze kernwaarden

Realisme

Is neutraal, wordt gekenmerkt door het zien van de werkelijkheid zoals die is en brengt ons in het hier en nu.

Zachtmoedigheid

Naar onszelf en anderen vraagt rust, stilte en een open hart. Wie in zachtheid verblijft, kent zichzelf en wint aan kracht.

Dienstbaarheid

Aan het proces van sterven brengt ons bij de vraag wat is hier nodig. Ware dienstbaarheid vooronderstelt een innerlijke balans van geven en ontvangen.

 

Bestuur en medewerkers

docent

Ineke Visser (Koedam)

initiatiefnemer en voorzitter

‘Als ervaren hospicewerker ben ik sterven gaan zien als een kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens. Ik leerde dat als wij het proces van sterven kunnen respecteren zoals zich dat voltrekt, er wezenlijk betekenis is te vinden in deze overgang. Vanuit mijn achtergrond en ervaring wil ik dienstbaar zijn aan het proces van sterven dat, iedere keer weer, wonderbaarlijk is. ‘

docent

Lyda Westenbrink

bestuurslid en penningmeester

‘Loslaten, als proces in het leven, intrigeert mij. Loslaten bij sterven is wellicht het ultieme loslaten. Met liefde loslaten, zag ik in het hospice. Maar óók loslaten in eenzaamheid! Zo’n uniek proces. Het weten en kennis hebben van, brengt vertrouwen. Ook bij de naasten. Juist dit wil ik delen en ik zet hierbij ook graag mijn ondernemerschap in.’

docent

Heleen de Graaf

bestuurslid

‘Al op jonge leeftijd heb ik ervaren dat sterven en daarmee ook sterfelijkheid een wezenlijk onderdeel is van ons leven en dat, wanneer je dit meeneemt in hoe je leeft, je leven nog betekenisvoller kan zijn. Daarom ligt mijn focus op het bevorderen van meer openheid en begrip voor sterven als onderdeel van ieders leven.’

docent

Inge Mondeel

webshopbeheerder

‘Loslaten van leven, een levenservaring die we allemaal, één keer opdoen. Maar hoe kun je goed sterven, elkaar loslaten en tegelijkertijd anders vasthouden? Met een open mind naar doodgaan kijken, zodat je wellicht bewuster leeft én in berusting sterft? Samen stil staan bij onze sterfelijkheid, de weg van het sterfproces samen lopen, ervaar ik als waardevol. Ik wens dat een open blik en er voor elkaar zijn, zowel sterven als achterblijven, iets minder moeilijk maakt.’

Sterven

Sterven is geboren worden

Hier of in een ander leven

Leven is voortdurend sterven

Om opnieuw vrij baan te geven

Aan dat wat wil geboren worden

Bereid zijn

Steeds opnieuw te sterven

Dat geeft leven

Bereid zijn

Steeds opnieuw te leven

Dat is vele malen sterven

 

Marinus van den Berg