Algemene informatie

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is een stichting zonder winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vrouwen achter de stichting zijn allen gepassioneerd in hun dienstbaarheid aan het leven. Met realisme en zachtmoedigheid werken zij gestaag aan de intenties zoals hier verwoord. Vanuit innerlijke bezieling en gedreven door de noodzaak en behoefte die zij zien in onze Westerse wereld vormen zij samen de inspirerende kracht achter dit initiatief

Wat wij willen doen & willen bereiken

  • Mogelijk maken dat vrijwilligers, beroepskrachten en naasten, op een natuurlijke manier met sterven omgaan.
  • Bevorderen van autonome kennis en innerlijke wijsheid over sterven.
  • Creëren van meer begrip en openheid voor de beleving en behoeften van stervenden.
  • Bijdragen aan verdieping van inzicht rondom sterven en dood.
  • Bijdragen aan vermindering van (collectieve) angst voor de dood.
  • Bijdragen aan een samenleving die aanvaardt dat sterven onderdeel is van het leven.
  • Streven naar een stervenscultuur in Nederland gebaseerd op inzicht en vertrouwen.

Onze kernwaarden

Realisme

Is neutraal, wordt gekenmerkt door het zien van de werkelijkheid zoals die is en brengt ons in het hier en nu.

Zachtmoedigheid

Naar onszelf en anderen vraagt rust, stilte en een open hart. Wie in zachtheid verblijft, kent zichzelf en wint aan kracht.

Dienstbaarheid

Aan het proces van sterven brengt ons bij de vraag wat is hier nodig. Ware dienstbaarheid vooronderstelt een innerlijke balans van geven en ontvangen.

 

Het bestuur

docent

Ineke Visser (Koedam)

initiatiefnemer en voorzitter

‘Als ervaren hospicewerker ben ik sterven gaan zien als een kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens. Ik leerde dat als wij het proces van sterven kunnen respecteren zoals zich dat voltrekt, er wezenlijk betekenis is te vinden in deze overgang. Vanuit mijn achtergrond en ervaring wil ik dienstbaar zijn aan het proces van sterven dat, iedere keer weer, wonderbaarlijk is. ‘

docent

Lyda Westenbrink

bestuurslid en penningmeester

‘Loslaten, als proces in het leven, intrigeert mij. Loslaten bij sterven is wellicht het ultieme loslaten. Met liefde loslaten, zag ik in het hospice. Maar óók loslaten in eenzaamheid! Zo’n uniek proces. Het weten en kennis hebben van, brengt vertrouwen. Ook bij de naasten. Juist dit wil ik delen en ik zet hierbij ook graag mijn ondernemerschap in.’

docent

Vacature

bestuurslid en secretaris

Wij zoeken nieuwe mensen voor ons bestuur. Ondersteunt u onze missie en visie en wilt u bijdragen aan een positieve verandering van de stervenscultuur in Nederland? Neem dan contact op met Ineke Visser, onze voorzitter via ons contactformulier.

Ten Leste

Ik weet niet welke weg je neemt,
de sterren gaan hun baan ten einde
en straks is mij het dichtstbijzijnde,
het langst gewetene weer vreemd.

Maar wat bestond aan zon en maan
en wisseling van de getijden,
het was alleen opdat wij beiden
elkander niet zouden ontgaan.

Wij worden nu nog slechts door tijd en ruimte
van elkaar gescheiden,
maar sta mij aan het eind terzijde
als ik de einder overschrijd.

Wij hebben alles nog te goed
wat ons het leven heeft ontnomen:
uit welke verten ook,
wij komen elkaar ten leste tegemoet.

Jean Pierre Rawie

Te koop in onze webshop ons magazine DREMPEL, bestel hier Webshop