Medicus & mens rondom het sterven

Een documentaire over contact tussen arts en patiënt in de laatste levensfase.

De documentaire CONTACT (40 min) gaat over een huisarts die met empathie en compassie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt. De film is ontwikkeld voor onderwijs aan (toekomstige) artsen om menselijke betrokkenheid in het proces van stervensbegeleiding te stimuleren. CONTACT biedt een bijzondere inkijk in de interactie tussen arts en patiënt aan het sterfbed en inspireert de kijker om te reflecteren. Het gaat in dit onderwijs om de vraag: ‘Wie ben ik als mens aan het bed van iemand die gaat sterven?’

De initiatiefnemers zijn een samenwerking aangegaan met de Academie van het Landelijk Expertisecentrum Sterven waar de film, met bijbehorende onderwijsmodule, beschikbaar is voor onderwijs aan artsen (in opleiding) en tevens geschikt gemaakt is voor scholing en nascholing van medici en zorgprofessionals in de palliatieve zorg. Professionele docenten begeleiden desgewenst workshops op lokatie of bij u in huis.

Pakketten

In september organiseren wij samen met Carend een eerste webinar ‘Communicatie & empathie rond het sterfbed’. U kunt zich inschrijven via Carend.

 Webinar Communicatie & Empathie (met accreditatie (ABAN) op 6 september om 20.00 – 22.00 uur, spreker is Leonie Vogels.

Deelname aan webinar

In het najaar van 2022 starten wij met een aantal webinars met deze documentaire voor iedereen met betrokkenheid bij het levenseinde, zorgprofessionals, artsen (in opleiding) verpleegkundigen.

Deze documentaire maakte het mogelijk om met de arts over zijn schouder mee te kijken naar het contact tussen patiënt en arts.

‘Wie ben ik als mens aan het bed van iemand die gaat sterven?’

Deze huisarts en patiënt tonen aan hoe het kan gaan en nodigt uit tot reflectie, het is de werkelijkheid in close-up.  Hierdoor krijgen wij een bijzondere inkijk in de interactie tussen deze twee mensen aan het sterfbed. Nodigt uit tot overdenken.

Wie wil je zijn aan het bed van iemand die gaat sterven? De deelnemers krijgen handvatten om het gesprek met de patiënt aan te gaan. Het gaat dan om het benutten van stiltes, het komen tot een gedeeld besluit, het bespreken van de wensen rondom het einde van het leven, het herkennen van eigen emoties en die van anderen.

Via onze nieuwsbrief en deze pagina houden wij u graag op de hoogte.

 

 

€ 0
Aantal

Koop de video & onderwijsmodule

Mocht u deze documentaire binnen uw eigen organisatie als onderwijsmodule willen inzetten kunt u deze video-documentaire ook aanschaffen. U ontvangt de volledige documentaire inclusief onderwijsmodule voor onbeperkt gebruik.

Mocht u bij deze documentaire begeleiding wensen van één van onze docenten kunt u met ons contact opnemen.

€ 150

Wat kunt u verwachten

Deze onderwijsvorm is op basis van het idee dat een boodschap beter binnenkomt als je de situatie kunt meebeleven dan wanneer je er over leest of een college volgt. Het is dus geen technische analyse van communicatie noch een film die uitlegt wat goede of foute communicatie is. De film laat zien, maar oordeelt niet. Een handleiding voor de docent hoort erbij en is onlosmakelijk verbonden met deze film. De film is geschikt voor studenten geneeskunde in alle fasen, een specialisatie tot huisarts of specialisten ouderengeneeskunde en bij elke vorm van nascholing in de palliatieve zorg, In de teaser ziet u heel duidelijk waartoe u deze film kunt inzetten.

‘Iedere huisarts heeft in zijn praktijk te maken met de zorg voor patiënten die gaan sterven. Het kan echter gebeuren dat je twee jaar de huisartsenopleiding volgt en dat je de pech hebt dat er geen enkel leerrijk, natuurlijk sterfbed is’, aldus Kea Fogelberg, oud huisarts, SCEN-arts en één van de initiatiefnemers van de film.

Wat kunt u verder verwachten:

  • De video (40 minuten)
  • Een onderwijsmodule op maat gemaakt voor huisartsen
  • Ervaren docenten
  • Workshops op locaties in het land
  • Onderwijsmodule voor docenten geneeskundige opleidingen

Workshop, op maat gemaakt.

Een workshop in eigen omgeving of opleidingsinstituut (incompany) met begeleiding van onze professionele docenten is natuurlijk mogelijk, neem hierover contact met ons op. Onze docenten denken graag met u mee.

    Dit formulier is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.