Welkom

NIEUW

Nieuw in onze webshop! Fotoboek: Wereldwijde stervensrituelen. Een boek om steeds weer op te pakken en kennis te nemen van uiteenlopende culturen en fascinerende rituelen wereldwijd. Deze maand speciale kortingen op onze Tweeluik boekjes en de prachtige fotokaarten.

 

Onze uitgaven

 

Loading products....

Handreikingen

Loading products....

Kaartenset

Loading products....

Boeken

Loading products....

Webinar

Loading products....

Longreads

Loading products....

Reviews

docent
Sterven
NBD Biblion: Deze uitgave van de voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven geeft up-to-date voorlichting over het ‘gewone’ sterfbed en legt uit welke waarden het kan hebben voor betrokkenen. De lezer krijgt heldere handvatten en beelden aangereikt om zich praktisch en mentaal voor te bereiden op een waardevol sterfproces. Belangrijke – nieuwe – kennis daarover komt uit bronnen als de palliatieve en hospicezorg. Deze kennis is vandaag de dag extra belangrijk vanwege de versmallende focus op sterven in media en politiek die ten onrechte de indruk wekken dat, aldus de auteur, elk sterfbed gepaard zou gaan met ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze publicatie breekt er een lans voor om het gewone sterven uitdrukkelijker te waarderen en legt uit wat daarover zoal voor waarde- en zinvols te weten valt. Het Expertisecentrum erkent en respecteert overigens uitdrukkelijk ook andere keuzes, omwille van de unieke en persoonlijke vrijheid van ieder mens. Dit boekje draagt zeker ertoe bij dat het ‘gewone sterven’ optimaal beleefd kan worden als een uniek, persoonlijk en zinvol gebeuren. Verschijnt tegelijk met ‘Het leven voltooien. Tien verhalen over de waarde van leven met sterven’.
Recensent: F.M. Boon
NBD Biblion

 

docent
Het leven voltooien
NBD Biblion: Tien door professionals als Leo Fijen en Frénk van der Linden opgetekende ervaringen van nabestaanden van mensen die hun leven tot het einde toe hebben geleefd. In deze jaren geven media vooral aandacht aan discussies en wetgeving over ‘voltooid leven.’ Maar juist deze bundel maakt invoelbaar hoe passend en zinvol een  ‘gewoon’ sterfbed voor alle betrokkenen kan zijn. De verhalen zijn onopgesmukt, ook angsten, onrust en pijn worden benoemd. De redacteur is auteur die in hospices werkte. Ze is voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, dat het ‘collectieve bewustzijn over sterven’ wil verruimen. Deze publicatie verschijnt tegelijk met ‘Sterven. Tijd voor een ander verhaal’*, waarmee het een twee-eenheid vormt. Aan elke bijdrage is één nadere reflectie toegevoegd door mensen als oud-hoogleraar Paul van Tongeren (de nieuwe Denker des Vaderlands), geestelijk verzorger en publicist Marinus van den Berg, de hoogleraren Frits de Lange en Rudi Westendorp en humanistisch onderzoeker Els van Wijngaarden. Een verrijkende bundel ervaringsverhalen rond sterven.
Recensent: F.M. Boon
NBD Biblion