Nationale Dag Aandacht voor Sterven – 24 mei

Organisatie van de jaarlijkse Nationale Dag Aandacht voor Sterven op 24 mei.

Ieder jaar op 24 mei is het de Nationale Dag Aandacht voor Sterven. Hoewel wij dag in dag uit werken aan ‘aandacht voor sterven’ in onze samenleving doen wij dat op deze dag heel speciaal. Zo ontvangen de hospices van ons een boeket bloemen om al die medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun niet aflatende zorg en steun aan het sterfbed. Ook nodigen wij organisaties, groepen en instellingen uit om activiteiten te ontplooien op deze dag. Zo dragen wij gezamenlijk bij aan een groeiend bewustzijn over sterven.

De bloemenactie is inmiddels een gewaardeerde traditie die ook in 2023 navolging krijgt. Daarnaast organiseerden wij in 2022 in samenwerking met Carend een webinar naar aanleiding van de SIRE campagne: ‘De dood. Praat erover. Niet eroverheen’. Ook volgend jaar organiseren wij op 24 mei een spraakmakend webinar.

Eerder organiseerden wij het Symposium Aandacht voor Sterven (2017), boden wij ons pleidooi voor Palliatief Verlof aan de SER aan (2018), verzorgden een Walk & Talk (2019), brachten wij de tweede editie uit van ons magazine DREMPEL, over leven met sterven (2021) en dit jaar beleefden wij de drukbezochte fototentoonstelling ‘Wereldwijd Sterven’ met werk van fotograaf Heleen de Graaf.

 

 

‘Er valt veel te zeggen over de stervenscultuur in Nederland. Maar nog meer over de stervenscultuur elders in de wereld. Hoe gaan andere culturen en tradities met het onvermijdelijke sterven om? Uiteindelijk moet iedereen afscheid nemen van het leven. Hoe je dat beleeft en aankleedt, hangt samen met je kijk op de dood. En hoe een samenleving omgaat met het sterven en de dood laat zich zien in cultuurgebonden rituelen en gebruiken.’

Posthoornkerk Amsterdam, 28 augustus 2022