Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Levensbeschouwing

Boeddhisme

de Redactie

28 oktober 2018

2 minuten lees tijd

Boeddhisme

Het Boeddhisme kent veel stromingen. Algemeen kun je zeggen dat lijden verbonden is met het leven, zowel bij geboorte, ziekte, ouderdom als sterven. Zo luidt de eerste edele waarheid in het boeddhisme: ‘edel’ omdat die de mens uit zijn verwarring moet bevrijden, ‘waar’ omdat die niet op een vermoeden gebaseerd is, maar op de verwoording van het leven zoals het is.
Het boeddhisme kreeg gemakkelijk voet aan de grond in Thailand omdat het meer dan het natuuranimisme duiding gaf aan het sterven, de dood en het hiernamaals.

Toen in 2004 duizenden mensen stierven door de tsunami en het water zich had teruggetrokken, verschenen op het strand boeddhistische monniken en gelovigen met lotusbloemen. De bloemen werden in het zand geplant of op het water uitgestrooid. Dat symbolische gebaar bracht de spirituele betekenis van de lotusbloem onder de aandacht: die plant klimt uit de donkere modder omhoog om een schitterende bloem te worden. Teken van hoop en doorzettingsvermogen. Boven het wateroppervlak lijkt het alsof de lotusbloem op zichzelf staat, maar in de modder verbindt een wortelstelsel de bloemen met elkaar. Teken van verbondenheid.

Het Tibetaans boeddhisme gelooft dat als een lichaam gestorven is, de persoonlijkheid gedurende vier dagen in een trance terechtkomt. Tijdens die periode weet je niet dat je gestorven bent. Bij dat overgangsmoment (bardo) spreken de monniken speciale verzen (soetra’s) uit die de overledene moeten bereiken.

De boeddhistische traditie vertelt dat de overledene aan het einde van de vierde dag een helder schijnend licht zal zien. Als de straling niet afschrikt en hij of zij het Licht kan verwelkomen, zal de persoon niet herboren worden. Maar de meesten vluchten ervoor weg en dan vervaagt het Licht weer. Zo wordt de persoon er zich van bewust dat de dood zijn intrede deed. Op dat moment vangt een volgende bardo aan. De overledene aanschouwt alles wat hij of zij ooit heeft gedaan of gedacht. Daarna komt de laatste overgangstoestand: het zoeken naar een nieuwe geboorte. Alle voorgaande gedachten en daden brengen de persoon ertoe om nieuwe ouders uit te zoeken die hem of haar een nieuw lichaam zullen geven.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.