Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Boekrecensies

Boekrecensie: Beloofd is beloofd!?

Eveline Veenstra, boekrecensent

25 mei 2024

2 minuten lees tijd

Boekrecensie: Beloofd is beloofd!?

“Beloftes rondom het levenseinde”: een belangrijk en interessant onderwerp voor mensen die in de zorg werken, familie en naasten.

Vanuit haar “fascinatie voor levensbepalende gebeurtenissen”, persoonlijke ervaringen en professionele ervaring in de palliatieve zorg heeft Jolanda Roelands dit interessante onderwerp uitgediept.

De schrijfster behandelt een zeer belangrijk en delicaat onderwerp in dit boek, waarvan het heel goed zou zijn als iedereen in de zorg- en hulpverlening met aandacht en bewustwording daar naar zou kijken. Een belangrijk onderwerp, aangezien het maken van beloftes of scheppen van verwachtingen extra zwaar weegt in de kwetsbare positie van een persoon met een ernstige ziekte of handicap en rondom het levenseinde. Tijdens het lezen van het boek ontdek je dat een belofte sneller gemaakt is dan je denkt en het belangrijk is je goed bewust te zijn hoe je je woorden kiest.

Nabestaanden en naasten kunnen in een moeilijke positie komen door aan iemand die weet dat hij niet lang meer te leven heeft beloftes te doen: over het voortzetten van een bedrijf of het omkijken naar de achterblijvende partner bijvoorbeeld. Dit kan problemen of verrijkingen veroorzaken binnen relaties en grote consequenties hebben voor degene die de belofte maakt.

In dit boek worden vele persoonlijke voorbeelden aangehaald om de impact van het maken of laten maken van beloftes te verduidelijken. De gevolgen ervan worden besproken en er wordt met mildheid gekeken naar de worsteling die het kan geven een belofte na te willen komen. Professionals uit de zorg en therapeuten delen hun ervaringen omtrent dit onderwerp; hoe zij er mee omgaan in hun werk en waar ze steun konden bieden.

Beloofd is beloofd?!, Jolanda Roelands

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.