Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting.

Meer informatie

#Boekrecensies

Boekrecensie ‘Leven toevoegen aan de dagen’

Eveline Veenstra, boekrecensent

19 april 2023

< 1 minuut lees tijd

Boekrecensie ‘Leven toevoegen aan de dagen’

Een waardevol boek, geschreven door Sander de Hosson en Els Quaegebeur, voor iedereen om te lezen. Zoals de schrijvers aan het begin van het boek vermelden is dit boek “Voor iedereen die doodgaat”.

Sander de Hosson is longarts en deelt ervaringen uit zijn praktijk, persoonlijk en met voorbeelden van patiënten casussen. Hij is eerlijk, betrokken en onomwonden in zijn manier van communiceren met zijn patiënten. Deze toon klinkt door in het boek en maakt het makkelijk leesbaar en toegankelijk. Sander de Hosson is een pleitbezorger voor het eerlijke gesprek met mensen die een ernstige ziekte doormaken. Door oprechte aandacht en praten over iemands situatie kan angst en onzekerheid weggenomen worden.

Hij pleit ervoor meer aandacht te besteden aan het sterven en de kwaliteit van leven die ongeneeslijk zieke mensen rest. Dat wij allen (de maatschappij) en de medische wereld zich meer zal gaan richten op ‘hoe goed heeft iemand het nog’ in plaats van ‘hoe lang heeft iemand nog’. De palliatieve zorg en de ontwikkeling daarvan heeft daar een grote rol in en mag wat de schrijver betreft meer aandacht en ruimte krijgen binnen de zorg.

Verslagen van gesprekken over dit onderwerp met collega’s in het werkveld van de palliatieve zorg  en ervaringsdeskundigen geven een nog breder inzicht in dit onderwerp.

Een belangrijk boek met een belangrijke boodschap.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.