Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Boekrecensies

Boekrecensie: “Spirituele Stervensbegeleiding”

Eveline Veenstra- van ‘t Wel

18 maart 2024

< 1 minuut lees tijd

Boekrecensie: “Spirituele Stervensbegeleiding”

Liefdevol en hoopgevend is de toon van dit beknopte maar zeer informatieve boek van Marie-Claire van der Bruggen.

Zij is stervensbegeleider en put uit haar jaren van ervaring én uit haar talent de geestelijke/spirituele kant van het leven waar te nemen. Zij doet dit niet vanuit een bepaalde religie of geloofsovertuiging maar op een menselijke, alles overstijgende wijze.

In het boek wordt het stervensproces beschreven op fysiek, mentaal en geestelijk/spiritueel vlak. De stervensbegeleider en naasten krijgen informatie over hoe het stervensproces kan verlopen en wat daarna gebeurt. Handvatten worden aangereikt hoe het de stervende en naasten zo optimaal mogelijk te maken in dit gehele proces: praktisch door bijvoorbeeld geuren of muziek in te zetten en mentaal door open te communiceren en te luisteren naar wat nodig is. Respect en liefde zijn de kernwoorden.

Onderwerpen als palliatieve sedatie, euthanasie en rouw worden ook besproken en uitgelegd.

Heel mooi is de uitleg van de weg van de ziel ná het sterven in het boek van Marie-Claire.

Dit boek is voor iedereen goed en toegankelijk om te lezen en geeft beknopt veel informatie voor een ieder die werkt in de zorg rondom het levenseinde.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.