Periodiek

  Selecteer het gewenste bedrag

  Vul uw gegevens in

  1. U zegt het Landelijk Expertisecentrum Sterven jaarlijks een gift toe, voor een periode van 5 jaar of langer.
  2. U bepaalt zelf de hoogte van het giftbedrag.
  3. De toezegging wordt vastgelegd via een onderhandse schenkingsovereenkomst.
  4. Het giftbedrag geeft u op als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Zo betaalt de Belastingdienst tot 52 procent van uw schenking.
  5. Omdat u steun toezegt voor minimaal 5 jaar, zorgt uw schenking voor zekerheid in de financiële planning van de projecten van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.
  6. Uw gift komt  100%  ten goede aan onze stichting of onze projecten. Omdat onze Stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt er door de Belastingdienst geen schenkbelasting geheven.
  1. Vul uw gegevens in op het formulier ‘schenkingsovereenkomst’.
  2. Vul in op welke manier u wilt betalen op het formulier betalingswijze periodiek schenken. Bent u al donateur en wilt u het bedrag en de frequentie houden zoals het is? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen.
  3. Stuur de ingevulde formulieren op naar:Landelijk Expertisecentrum Sterven, Holleweg 97, 1851 KE  Heiloo of per email
  4. Stuur van de schenkingsovereenkomst zowel de versie voor uzelf (schenker) als de versie voor de stichting (ontvanger).
  5. Landelijk Expertisecentrum Sterven zal de schenkingsovereenkomst completeren, ondertekenen en aan u één versie toesturen. Deze gebruikt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  6. Heeft u vragen? Bel naar 085 76 09 548 en vraag naar Lyda Westenbrink van de Stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven. Zij staat u graag te woord. Of mail direct naar Lyda