Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Geen onderdeel van een categorie

Johannes Witteveen †

Ineke Koedam, voorzitter Landelijk Expertisecentrum Sterven

25 april 2019

< 1 minuut lees tijd

Johannes Witteveen †

In liefdevolle en dankbare herinnering

Op 23 april 2019 overleed Johannes Witteveen (97), oud politicus. Hij maakte deel uit van het hoogste soefibestuur en was, in de lijn van Soefi meester Inayat Khan, geestelijk leider voor velen.

Vanaf de start van het Landelijk Expertisecentrum Sterven was Witteveen lid van ons Comité van Aanbeveling omdat hij wilde uitdragen dat hij de activiteiten van onze stichting een warm hart toedroeg. Voor een soefi is het immers zo dat het mooi is om geboren te worden, maar het is ook mooi om te sterven, aldus Witteveen. Wij zijn dankbaar voor zijn steun en betrokkenheid en leven mee met zijn naasten in deze kostbare tijd van afscheid.

De laatste woorden van Johannes Witteveen, in het interview door Frénk van der Linden en Pieter Webeling voor DREMPEL, magazine over leven met sterven, zijn in het licht van zijn heengaan troostrijk en vreugdevol:

‘Voor mij zal de dood straks een hoogtepunt zijn.’

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.