Nalaten

Door het Landelijk Expertisecentrum Sterven op te nemen in uw testament, draagt u bij aan aandacht voor sterven in onze samenleving.

Opnemen in uw testament

Door het Landelijk Expertisecentrum Sterven op te nemen in uw testament, draagt u bij aan aandacht voor sterven in onze samenleving. Het is onze missie om bij te dragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende en zijn of haar naasten. We maken mensen bewust van het stervensproces. Want kennis en wijsheid helpen mensen hiermee om te gaan. Zo leveren we ook een positieve bijdrage aan de cultuur van sterven in Nederland. Die bewustwording gaat ook over de grenzen van de medicalisering van de laatste levensfase, de tendens om te blijven doorbehandelen en de maakbaarheid van het leven. Onze stichting is er voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing. Vanzelfsprekend zijn respect en integriteit onze kernwaarden.

Om ons werk in de samenleving te kunnen blijven doen vraagt het Landelijk Expertisecentrum Sterven haar donateurs dan ook om langdurige steun via giften en nalatenschappen.

Hoe werkt het?

Nalaten via een legaat. Door het Landelijk Expertisecentrum Sterven te benoemen tot legataris, krijgt het Landelijk Expertisecentrum Sterven een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed.

Nalaten via een erfstelling. Door het Landelijk Expertisecentrum Sterven tot (mede)-erfgenaam te benoemen, komt het Landelijk Expertisecentrum Sterven in aanmerking voor (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.

Nalaten

Sinds 1 januari 2006 zijn alle goede doelen vrijgesteld van successierecht. Uw nalatenschap aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven komt daardoor voor honderd procent ten goede aan onze activiteiten in de samenleving die bijdragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende en aan een stervenscultuur in Nederland gebaseerd op inzicht en vertrouwen. Wilt u nadere informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze stichting en vraag naar Lyda Westenbrink 085 76 09 850 of per mail: lydawestenbrink@landelijkexpertisecentrumsterven.nl

    Dit formulier is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.