Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Uitgelicht

Trouw ‘uitgelicht’ d.d. 18 oktober 2016

de Redactie

18 oktober 2016

2 minuten lees tijd

Trouw ‘uitgelicht’ d.d. 18 oktober 2016

In tegenstelling tot wat de commissie Schnabel (zie foto) in februari van dit jaar adviseerde, wil het kabinet hulp bij zelfdoding toestaan aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is.

Hieronder vindt u onze open brief, uitgelicht in Trouw d.d. 18 oktober 2016, over gebruik van het begrip stervensbegeleider. Ineens een andere inhoud en lading aan het begrip stervensbegeleiding c.q. stervensbegeleider te geven, is onjuist en versluierend taalgebruik. Zowel voor wat het nu is als voor wat het in de toekomst (ook) volgens de ministers zou moeten zijn. Wij stuurden onze brief eveneens naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

De samenleving is gebaat bij formuleringen die passen bij de aard en de betekenis van het stervensproces respectievelijk het traject dat wordt ingezet als sprake is van hulp bij zelfdoding wanneer mensen hun leven voltooid achten. We vroegen de politiek met klem aandacht voor het belang van heldere communicatie.

Ineke Koedam

voorzitter Landelijk Expertisecentrum Sterven

Foto hierboven: Paul Schnabel

 

‘Stervensbegeleiding is een vak apart’

Het kabinet wil hulp bij zelfdoding toestaan aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Het ‘zelfdodingtraject’ zou begeleid moeten worden door zogenoemde stervensbegeleiders zo schrijven minister Schippers en Van der Steur.

Als voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven maak ik bezwaar tegen de aanduiding ‘stervensbegeleiders’ voor hulpverleners die hiervoor specifiek moeten worden opgeleid.

Sterven immers, is een proces. Het kan zich in enkele uren voltrekken maar ook dagen, weken en zelfs langere tijd vergen. Stervensbegeleiders die door ons opgeleid worden, weten de stervende veiligheid te bieden, vertrouwen te geven en bij te dragen indien nodig aan het verwezenlijken van laatste wensen. Zij zijn in staat veranderende behoeften en belevingen van stervenden te erkennen en daarin mee te bewegen. En niet in de laatste plaats, weten zij het samen met de stervende uit te houden óók als het proces duurt en duurt.

Omdat aard en betekenis van het stervensproces wezenlijk verschillen van een zelfdodingtraject is het van groot belang de begeleiding daarin zo zuiver mogelijk uit te drukken. Zoals we ook de levenseindeconsulent kennen, verbonden aan de levenseindekliniek, zo zou ik bij een zelfdodingtraject pleiten voor een zelfdodingconsulent. De benaming stervensbegeleider kan dan exclusief behouden blijven voor wie het proces van sterven begeleidt.

 

img_20161018_082141

 

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.