Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Leven en sterven

Motie CU aandacht voor sterven aangenomen

Ineke Visser, voorzitter Landelijk Expertisecentrum Sterven

9 december 2020

< 1 minuut lees tijd

Motie CU aandacht voor sterven aangenomen

Onze petitie ‘Meer en vooral bredere aandacht voor laatste levensfase, d.d. 27 oktober jl. aan de leden van de Vaste Commissie VWS in de Tweede Kamer kreeg een vervolg in het contact met Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Dat leidde begin december tot een motie waarin de politiek wordt opgeroepen aandacht te besteden aan het ‘gewone sterfbed’ en te bevorderen dat de kennis van het Landelijk Expertisecentrum Sterven wordt gedeeld met huisartsen.  Op 8 december werd deze motie aangenomen.

Wij zijn blij dat onze inspanningen om aandacht te vragen voor sterven in de samenleving steeds duidelijker vruchten begint af te werpen. U leest hier de motie van de Christenunie.

 

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.