Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Leven en sterven

Respect, een aspect van vertrouwen

de Redactie

25 september 2016

< 1 minuut lees tijd

Respect, een aspect van vertrouwen

Wat hebben stervenden nodig? Wat hebben wij nodig wanneer wij sterven?

Als antwoord op de vraag bij welke innerlijke houding vanuit de omgeving de stervende mens gebaat is, deelt Ruth Cooiman met ons haar theorie ‘V.E.R.T.R.O.U.W.E.N.’. Deze is ontstaan uit haar visie op en ervaring uit de hospicepraktijk en bestaat uit tien steekwoorden. Vandaag gaat het over respect.

‘Respect voor de stervende mens in de letterlijke zin van het woord. ‘Re-spectare’, wat betekent: opnieuw zien. Door praktijkervaring kun je leren om situaties ‘met andere ogen’ te beschouwen. Een voorbeeld daarvan is de incontinentie van urine en/of ontlasting in de terminale fase. Hoe vreselijk is het dat de patiënt daar geen controle meer over heeft, maar hoe bijzonder is het ook om je te realiseren dat het proces van loslaten gaande is. Een ander voorbeeld om een situatie met respect, met andere ogen dus, te zien is de stervensonrust. De patiënt is opeens erg onrustig en wil het bed uit, wil gaan staan. Die onrust kan onmiddellijk met medicatie worden bedwongen, maar ook kunnen we tegemoetkomen aan die wens nog één keer te staan, op te staan, zich op te richten tegen de zwaartekracht in. Diezelfde kracht die je als eenjarig kind had door als mens rechtop door het leven te gaan!’

Volgende week kunt u lezen wat Ruth te zeggen heeft over ‘troost’ in de zorg voor stervenden.

Ruth Cooiman is een regulier opgeleide verpleegkundige in de zorg voor stervenden, die verpleegkundige antroposofische zorg is geworden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.