Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Leven en sterven

SER-voorzitter neemt pleidooi Palliatief Verlof in ontvangst

de Redactie

28 juni 2018

2 minuten lees tijd

SER-voorzitter neemt pleidooi Palliatief Verlof in ontvangst

‘Het is belangrijk dat mensen de tijd en ruimte krijgen om afscheid te nemen van hun dierbare die op sterven ligt. Werknemers zouden de gelegenheid moeten krijgen om tijdens het stervensproces bij hun naaste te kunnen zijn.’

Aldus de reactie van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de aanbieding van het pleidooi ‘Aandacht voor sterven middels palliatief verlof’ van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. ‘Palliatief verlof’ houdt in dat een werknemer met toestemming van de werkgever afwezig mag zijn om steun en aandacht te geven aan een naaste die gaat sterven.

SER-Commissie: Werken en leven in de toekomst
Ineke Koedam, voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, bood het pleidooi donderdag aan met het verzoek aan de SER om de mogelijkheden te onderzoeken hoe Palliatief Verlof vorm en inhoud kan krijgen. Binnen de SER is een speciale commissie bezig om te bezien hoe werk en zorgtaken beter gecombineerd kunnen worden.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven vindt het belangrijk dat er meer mogelijkheden komen voor een ‘palliatief verlof’. Het maakt wederzijdse aandacht mogelijk tijdens een intense en onomkeerbare fase van het leven. Bovendien bevordert het de duurzame inzet van medewerkers.

Landelijk representatief onderzoek
Het pleidooi wordt maatschappelijk breed ondersteund. Daarnaast blijkt uit een landelijk representatief onderzoek onder Nederlanders van 16 jaar en ouder, uitgevoerd door het bureau SAMR in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, dat er groot draagvlak is voor verlof om steun en aandacht te kunnen geven aan een naaste die gaat sterven. 86% van de Nederlanders geeft aan zo’n ‘palliatief verlof’ een goed idee te vinden. Een kwart van de Nederlanders heeft daadwerkelijk de ervaring dat ze ooit door werkomstandigheden onvoldoende aandacht hebben kunnen geven aan het sterven van een dierbare. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel mensen onderschatten hoe ingrijpend een stervensproces is.

Informatie
Alle informatie over ons pleidooi ‘palliatief verlof’ inclusief onze steunbetuigers en de onderzoeksresultaten vindt u elders op onze website.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.