Algemene informatie

Bij ons vindt u gecertificeerde stervensbegeleiders met wie u kosteloos telefonisch of per mail contact kunt opnemen. Deze stervensbegeleiders hebben onze geaccrediteerde intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau met goed gevolg afgerond. Ook stervensbegeleiders die elders hun kennis, wijsheid en ervaring hebben opgedaan en aan de kwaliteitsnormen van onze stichting voldoen, zijn hier te vinden. Onze professionals luisteren, beantwoorden eventuele vragen maar onthouden zich van advies.

Naar onze professionals

  • Onze mensen voldoen aan de kwaliteitseisen van onze stichting
  • Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en uw informatie wordt niet opgeslagen
  • Ons netwerk van professionals blijft zich uitbreiden
  • Wij zijn 24/7 beschikbaar
  • Wij werken samen met de Luisterlijn

FAQ

Hoe gaan jullie met de privacy om

Iemand die contact met ons opneemt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt. Gesprekken worden niet opgenomen, evenmin worden er gegevens genoteerd of bewaard. De anonimiteit van gesprekspartners wordt te allen tijde gewaarborgd.

Zij hier kosten aan verbonden?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden anders dan uw gebruikelijke telefoonkosten.

Wie beantwoorden deze telefoonlijn?

De aan ons verbonden professionals bieden, in een wisselend rooster, dagelijks een luisterend oor, beantwoorden uw vragen of verwijzen door. In de avonden, nachten en weekeinden neemt de Luisterlijn de beantwoording van onze telefoonlijn over.

Naar onze professionals

Wilt u ook mee doen?

Heeft u als stervensbegeleider belangstelling voor een vermelding op onze website maar bent u niet door ons opgeleid, vraag dan een intake aan via info@landelijkexpertisecentrumsterven.nl. U ontvangt dan een vragenlijst. Nadat wij deze retour hebben ontvangen, volgt eventueel een uitnodiging voor een persoonlijke ontmoeting. Met een positief afgesloten intake krijgt ook u een vermelding op onze website. Periodiek verzorgen wij bijeenkomsten waar ruimte is voor deskundigheidsbevordering en uitwisseling van ervaringen. Deelname aan deze bijeenkomsten is kosteloos.

Bijdragen aan directe hulp en bewustwording

Met uw persoonlijke deelname aan ‘Bel 24/7’ van het Landelijk Expertisecentrum Sterven draagt u direct bij met hulp aan hen die dat nodig hebben en indirect aan verdere bewustwording rondom sterven in onze samenleving.
N.B. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven fungeert als platform en is niet verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de relatie tussen hulpvrager en professional. Zie ook de disclaimer onderaan op onze website.

Neem contact op