Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op de website met uiterste zorg is samengesteld en het Landelijk Expertisecentrum Sterven deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Landelijk Expertisecentrum Sterven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website of in de applicaties. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Heeft u vragen of zorgen rondom sterven dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de stervensbegeleiders, vermeld op onze website. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven fungeert als platform en is niet verantwoordelijk voor de relatie tussen u en de betrokken professional.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website en mobiele applicaties komen toe aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Questions about dying call 24/7 | 0900 393 00 00 | Our general number is 085 76 09 850