Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Emoties en sterven

Communicatie en empathie rondom het sterfbed

de Redactie

26 augustus 2022

3 minuten lees tijd

Communicatie en empathie rondom het sterfbed

In de aanloop naar het webinar ‘Communicatie empathie rondom het sterfbed’ op 6 september a.s. spreekt Sander de Hosson met Leonie Vogels, psycholoog over wat deelnemers mogen verwachten.

Waar gaat het Webinar precies over? Wat zullen deelnemers precies leren?

Aan de hand van een aantal fragmenten van de onderwijsfilm CONTACT worden de deelnemers uitgenodigd na te denken over hun eigen rol. De film nodigt je uit om te reflecteren op de vraag: Wie ben ik/wil ik zijn als mens/zorgprofessional aan het bed van iemand die gaat sterven?’ Welke rol wil ik vervullen?  Hoe communiceer ik met een terminale patiënt? Wat zijn mijn kwaliteiten hierin? Welke skills wil ik verder ontwikkelen?

In dit webinar krijgt de deelnemer de kans om echt stil te staan bij wat je kunt betekenen voor de mens, die gaat sterven.

Er wordt gebruik gemaakt van de film ‘CONTACT’ waarin we een echte casus zien van een stervende patiënte. Kunt u iets vertellen over de totstandkoming van deze film?

Kea Fogelberg was 40 jaar huisarts in Leiden en zij heeft deze onderwijsfilm gemaakt. We zien een huisarts, die een terminale patiënte begeleidt. De film heet CONTACT omdat het maken van CONTACT als mens en als zorgprofessional het allerbelangrijkste is in de begeleiding in de laatste levensfase. We vonden in Leiden een huisarts en een patiënte, die bereid waren gefilmd te worden. Het is de werkelijkheid in close up. De kijker ziet dus hoe déze huisarts zijn rol vervult, contact maakt, zijn taken uitvoert en zichzelf als mens en als dokter laat zien. We zien een aantal fragmenten uit de film CONTACT. Deze kunnen de deelnemers inspireren en uitnodigen te reflecteren over eigen skills.

Wat zijn de belangrijkste communicatie skills die zorgverleners kunnen gebruiken rond het sterfbed? Heeft u adviezen voor ons?

De film laat de communicatie skills van deze huisarts zien maar oordeelt niet wat goede of foute communicatie is. We zien een aantal vaardigheden, die belangrijk zijn rond het sterfbed. Zoals rust geven, luisteren, reageren op emotie, open vragen stellen, stiltes laten vallen, samenvatten, gebruik van humor, doorvragen, bevestiging geven, professionele nabijheid, gelijkwaardigheid laten zien en als mens aanwezig zijn.

De deelnemers kunnen zich spiegelen aan de skills, die ze zien bij deze huisarts en voor zichzelf onderzoeken welke skills ze al in huis hebben en welke skills ze verder willen ontwikkelen.

De film laat zien hoe de huisarts tot het besluit van palliatieve sedatie komt, wat kunnen de deelnemers daarvan leren?

We zien hoe de huisarts communiceert met de patiënte over haar wensen, hoe hij als regisseur optreedt, hoe hij zelf adviezen inwint bij het palliatieve team en hoe hij de familie betrekt in het besluit tot palliatieve sedatie. We horen zijn worsteling met dit besluit en hoe hij reflecteert op zijn eigen rol.

De deelnemers aan het webinar kunnen met het zien van dit proces leren wat er in de praktijk allemaal komt kijken bij het besluit tot palliatieve sedatie. En nodigt uit tot het bespreken van de belangrijkste elementen in dit besluitvormingsproces.

Leonie Vogels, psycholoog en spreker tijdens het webinar Communicatie & Empathie rondom het sterfbed op 6 september 2022. Aanmelden via www.carend.nl.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.