Uw bijdrage maakt het verschil!

Wij kunnen ons werk doen dankzij gulle donaties van fondsen en particulieren. Vindt u ons werk belangrijk voor de Nederlandse samenleving? Word dan ook donateur van de Stichting. Meer informatie
#Leven en sterven

Eerbied, een aspect van vertrouwen

de Redactie

18 september 2016

< 1 minuut lees tijd

Eerbied, een aspect van vertrouwen

Wat hebben stervenden nodig? Wat hebben wij nodig wanneer wij sterven?

Als antwoord op de vraag bij welke innerlijke houding vanuit de omgeving de stervende mens gebaat is, deelt Ruth Cooiman met ons haar theorie ‘V.E.R.T.R.O.U.W.E.N.’. Deze is ontstaan uit haar visie op en ervaring uit de hospicepraktijk en bestaat uit tien steekwoorden. Vandaag gaat het over eerbied.

‘Eerbied voor en verwondering over hoe ieder mensenleven zich gaat voltooien. Eerbied voor het leven dat geleefd is. In de verpleegkunde wordt dit ook onderwezen, niet louter de kwetsbare en hulpeloze mens te zien, maar ook wie iemand werkelijk is geweest. Door eerbied uit te stralen kan voorkomen worden dat cynici de situatie van een stervende mensonwaardig noemen. Alle handelingen aan het bed kunnen met een gevoel van eerbied worden gedaan.’

Volgende week kunt u lezen wat Ruth te zeggen heeft over ‘respect’ in de zorg voor stervenden.

 

Ruth Cooiman is een regulier opgeleide verpleegkundige in de zorg voor stervenden, die verpleegkundige antroposofische zorg is geworden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.